Železná opona

Železná opona na Šumavě se dotkla střežení státních hranic se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Koncepce ochrany a ostrahy státních hranic byla odlišná v 50. a 60. letech (první linie) a v 70. a 80. letech (druhá linie). Důkazem toho je zejména dislokace pohraničních útvarů, která je rozepsána níže. Zatímco k roku 1951 (zaujetí sestavy Pohraniční stráže) oblast Šumavy střežilo 43 pohraničních rot, které byly dislokovány ke třem pohraničním brigádám (7. brigáda Sušice, 10. brigáda Volary a 15. brigáda České Budějovice), v roce 1984 to byla méně než polovina tohoto počtu - celkem 19 pohraničních rot při dvou pohraničních brigádách (9. brigáda Domažlice a 7. brigáda Sušice).
 
Pro první linii Pohraniční stráže na Šumavě se budovaly roty v blízkosti státních hranic, a to na odlesněných a odvodněných mýtinách uprostřed lesů. Domovem pohraničníků zde byly jednoduché dřevěné UBA baráky, které se v 60. letech začaly modernizovat na zděné TUBA objekty. V místech zaniklých osad se baráky zpravidla nebudovaly. Zde se adaptovaly prostorné objekty - školy, fary, hostince, věže kostelů sloužily jako pozorovatelny. Některé roty sídlily v bývalých celnicích a objektech financů. Pro druhou linii Pohraniční stráže na Šumavě se budovaly nové areály (tzv. horské hotely) v blízkosti nebo přímo v pohraničních obcích.
 
Roty první linie na starých fotografiích - Javoří Pila coby baráky, Pasečná coby baráky, Zvonková coby škola a fara, Kyselov coby celnice (obrázek 1 zdroj: Vladimír Mikuša, obrázek 2 zdroj: František Cirhan, obrázek 4 zdroj: Ladislav Novák)
 
 
 
Roty první linie v současnosti - Soutok coby baráky, Račín coby škola
 
 
 
Roty druhé linie na starých fotografiích - Javoří Pila, Pasečná, Svatá Kateřina (obrázek 2 zdroj: Rudolf Zbín)
 
 
 
Roty druhé linie v současnosti - Polom, Pasečná
 
 
 
V 50. a 60. letech železnou oponu představovalo elektrické zařízení k ochraně hranic (EZOH) - jeho hlavním prvkem byla stěna drátěného zátarasu, která byla zesílena několika vodiči s vysokým napětím 2000-6000 voltů. Zařízení EZOH vedlo nepříznivým terénem v blízkosti státních hranic - příroda okolo hranic na Šumavě si rozhodně nevybírala - dráty překonávaly hory a svahy, husté lesy, podmáčené planiny a bažiny. Elektrický proud ve drátěném zátarasu byl vypojen ke konci roku 1965. Drátěný zátaras, již bez proudu, ještě nějaký čas sloužil jako překážka pro narušitele. Koncem 60. let byl vybudován nový drátěný zátaras, tzv. signální stěna U-60. Ta byla posunuta již více do vnitrozemí. V 70. a 80. letech se signální stěna modernizovala verzemi U-70 a U-80. Signální stěny na Šumavě vesměs kopírovaly linie dnešních zpevněných (a mnohdy zároveň i turistických) cest a lesních průseků, které se přímočaře táhnou okolo hranic.
 
Hlavní prvek železné opony na starých fotografiích - na obr. 1 a 2 elektrifikovaný drátěný zátaras, na obr. 3 a 4 signální stěna (obrázek 4 zdroj: Jaroslav Kříček)
 
 
 
Průseky po elektrifikovaném drátěném zátarasu a prvky jeho konstrukce
 
 
 
Linie po signálních stěnách a pozorovatelna
 
 
 
Součástí obrany československých západních hranic byly objekty polní obrany státních hranic (které byly zahrnuty do tzv. utajené obrany železné opony). Typickým příkladem objektů polní obrany se staly železobetonové palebné kulometné objekty, objekty určené k úkrytu a pozorovatelny. Železobetonové objekty byly zabudovány do rozvalin domů zaniklých příhraničních osad, jiné se nacházely na horizontech, svazích a dalších místech, která zaručovala pozorování nepřítele a případnou obranu. Na Šumavě se tyto objekty nacházejí zejména u Železnorudského průsmyku a na linii zaniklých osad od Bučiny po Nové Údolí. Na hranicích s Rakouskem lze objekty vypozorovat u Zadní Zvonkové. Dalšími příklady objektů polní obrany jsou protitankové překážky (příkopy, rozsocháče a ježci z oceli a železobetonu), protipěchotní překážky (překážkové kolíky, ostnaté dráty) a závory.
 
Palebný kulometný objekt na Bučině
 
 
 
Jednotlivé fáze odkrývání objektu určeného k úkrytu na Silnici
 
 
 
Promítneme-li úsek Šumavy do pole (od silnice Nýrsko-hraniční přechod na Svaté Kateřině k silnici Přední Výtoň-hraniční přechod na Guglwaldu), vypadala dislokace ve členění brigáda-prapor-rota k rokům 1951 a 1984 následovně.
 
Dislokace pohraničních útvarů na Šumavě k roku 1951
 
1. prapor Nýrsko / Sušice č. 7
2. rota Svatá Kateřina
3. rota Kóta nad Chodskou Úhlavou
4. rota Zadní Chalupy
5. rota Údolí Lovečná (v krátké době přemístěna - rota Hamry)
 
2. prapor Železná Ruda / Sušice č. 7
6. rota Na Ostrých boudách nebo též Ostrý (v krátké době přemístěna - rota Hamry II.-Pod Ostrým)
7. rota Černé jezero
8. rota Svarožná nebo též Svarožná II.
9. rota Alžbětín nebo též Svarožná I.
10. rota Debrník
11. rota Polom
 
3. prapor Prášily / Sušice č. 7
12. rota Plesné jezero nebo též Laka jezero
13. rota Ždánidla nebo též Gsenget
14. rota Nad Prášilským jezerem
15. rota Poledník nebo též Jelení skok
 
4. prapor Modrava / Sušice č. 7
16. rota Javoří Pila
17. rota Roklanská slať nebo též Soutok
18. rota Roklan nebo též Roklanská hájenka
19. rota Šumná nebo též Slatě
20. rota Březník
 
1. prapor Kvilda / Volary č. 10
1. rota Švele
2. rota Prameny Vltavy
3. rota Bučina
4. rota Kóta
5. rota Knížecí Pláně
 
2. prapor Kunžvart nebo též Strážný / Volary č. 10
6. rota Žďárek
7. rota Světlé Hory
8. rota Horní Silnice
9. rota Dolní Silnice
10. rota Cazov (v krátké době přemístěna - rota České Žleby)
 
3. prapor Stožec / Volary č. 10
11. rota Krásná Hora
12. rota Nové Údolí
13. rota Stoka
14. rota Třístoličník
15. rota Plešné jezero
 
4. prapor Horní Planá / Volary č. 10
16. rota Planina
17. rota Smrčina
18. rota Zvonková
19. rota Celnice
20. rota Račín
 
1. prapor Přední Výtoň / České Budějovice č. 15
1. rota Dolní Vltavice (v krátké době přemístěna - rota Kyselov)
2. rota Rychnůvek I. (v krátké době přemístěna - rota Koranda)
3. rota Rychnůvek II. (v krátké době přemístěna - rota Pasečná)
4. rota Pasečná (v krátké době přemístěna - rota Spáleniště)
 
Dislokace pohraničních útvarů na Šumavě k roku 1984
 
3. prapor Nýrsko / Domažlice č. 9
17. rota Svatá Kateřina
18. rota Pod Ostrým nebo též Hamry
 
1. prapor Železná Ruda / Sušice č. 7
1. rota Černé jezero
2. rota Svaroh
3. rota Debrník
4. rota Polom
5. rota Prášily
6. rota Javoří Pila
 
2. prapor Volary / Sušice č. 7
7. rota Kvilda
8. rota Borová Lada nebo též Knížecí Pláně
9. rota Žďárek
10. rota Dolní Silnice
11. rota České Žleby
12. rota Stožec
13. rota Nová Pec nebo též Klápa
 
3. prapor Lipno / Sušice č. 7
14. rota Zvonková
15. rota Kyselov
16. rota Pasečná
17. rota Spáleniště