MORAVSKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA

Železnice poutá pozornost mnoha lidí po celou dobu své existence. Železnice v naší zemi umožnila svou přepravou lidí či komodit nákladními vlaky rozvoj měst a obcí ležící v jejím dosahu. Železnice je již dlouhou dobu nedílnou součástí života každého člověka. Kontakty lidí se železnicí se však mohou různit. Jedním z nich je pohled člověka, který každý den cestuje vlakem. Říká se, že z vlaku je nejhezčí pohled na svět - tím je ukojena náročná práce strojvedoucího, nejdůležitějšího účastníka železnice. Další z pohledů může být pozice řidiče dopravního prostředku, který se na silnicích dostává do míst, kde komunikace protínají koleje a kde zpomaluje shon svého každodenního života čekáním projíždějícího vlaku.
 
Regionální přítomností umožňuje železnice propojení obcí se svými spádovými městy v rámci okresů či krajů. Jednou takovou železnicí je Moravská západní dráha - jednokolejná lokální trať, která spojila úrodnou Hanou s Čechami a posílila zdejší průmysl se zemědělstvím. Lidem je k užitku - při cestě za vzděláním nebo prací. Ale také k odpočinku - vždyť ta údolí s políčky a lesy podél nichž se vinou říčky Romže a Nectava, tu a tam se starými mlýny nebo chatovými koloniemi - svádí k výletování a chalupaření. Dodnes je svezení motorákem mezi Prostějovem a Chornicemi příjemným zážitkem. Vlak tu nejezdí nijak zvlášť závratnou rychlostí, což vybízí od okna k pohledům do krajiny.
 
Webová prezentace, spuštěná ke 130. výročí otevření Moravské západní dráhy, je věnována stavitelům, zaměstnancům, cestujícím a dalším lidem, mající nějaký vztah k té naší hanácké lokálce.
 
 
 
Informace a struktura webové prezentace
 
Webová prezentace o Moravské západní dráze je projektem odděleným od webu o státních hranicích a pohraniční turistice - v menu je to záložka umístěná na konci.
 
Webová prezentace je rozdělena na tři části. První část (Jak šel čas) se zabývá vývojovými etapami dráhy od její výstavby po současnost. Druhá část (Stanice) charakterizuje patnáct míst, u kterých vlak na trati Prostějov-Chornice zastavuje. Ve třetí části (Projížďka tratí) čtenář míří na koleje a obrazem se veze celou tratí.
 
Webová prezentace byla spuštěna v říjnu 2019, a to ke 130. výročí otevření Moravské západní dráhy. Fotografie pro druhou a třetí část prezentace byly pořízeny v roce 2019. Ve druhé části prezentace jsou použity barevné litografie stanic výtvarníka Jiřího Boudy.  
 
Seznam použitých zdrojů
 
Základní publikace v knižní a elektronické podobě - 100 let Moravské západní dráhy (Vladimír Londin, 1989), Systém železničních tratí v okrese Prostějov (Radek Poledníček, 2010)
 
Ostatní zdroje a obrazové materiály - Archiválie ze Státního okresního archivu Prostějov a ostatní prameny ve formě článků, dokumentů, webových odkazů a aplikací, map a dalších pomůcek. Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.