APLIKACE STATNIHRANICE.CZ

Na správě aplikace statnihranice.cz se podílí tým pracovníků Oddělení státních hranic Ministerstva vnitra a Zeměměřického úřadu. Seznámím vás s nejdůležitějšími funkcemi webové aplikace. Na ty ostatní snad časem přijdete sami. Pokud některá z funkcí není provozuschopná nebo se v aplikaci nezobrazuje konkrétní institut, znamená to, že dotčená součástka ještě není zpracována. Sluší se totiž připomenout, že webová aplikace se postupně doplňuje respektive aktualizuje.
 
Základním kreditem celé aplikace je vyhledávání hraničních znaků na mapě České republiky a jejich zobrazení přímo v terénu a v hraničních dokumentech. Brouzdat po státní hranici můžeme na satelitních nebo standardních mapových podkladech. Osobně používám satelitní podklady se štítky (tj. se zobrazením místopisných informací).
 
Státní hranice České republiky je vždy s každým sousedním státem rozdělena na úseky. Toto rozdělení vidíme na hlavní stránce aplikace pod mapovými podklady. Pokud s aplikací budeme pracovat pravidelně, je praktické mít k ruce přehled hraničních úseků. Tento přehled jsem vypracoval níže. Zaškrtnutím konkrétního úseku hranice zahájíme prohlídku hraničních znaků námi vybraného úseku. Kliknutím na hraniční znak se zobrazí jeho číslo a poloha. Též se vyobrazí přímo v terénu. Dále je u konkrétního hraničního znaku k dispozici pestrá paleta hraničních dokumentů (od historických-prvorepublikových po soudobé) a popřípadě i další podklady (starší vyobrazení hraničního znaku v terénu, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa). Pokud klikneme na dva hraniční znaky, zobrazí se jejich vzdálenost a převýšení - tyto informace pak získáme na panelu vpravo dole. Při prohlídce hraniční čáry neopomíjíme formu, jakou je státní hranice vedena - převažuje přímé vyznačení a hraniční vodní tok.
 
Chceme-li si prohlédnout konkrétní hraniční znak a vybrané údaje k němu, použijeme vyhledávací pole v pravé části obrazovky. I zde však musíme znát konkrétní hraniční úsek. U vyhledávání hraničních vodních toků si můžeme nechat zobrazit seznam těchto mokrých hranic.
 
Webová aplikace statnihranice.cz je praktickým pomocníkem pro zájemce o problematiku státních hranic. Údaje o průběhu státních hranic jsou také hodnotné pro subjekty, které realizují stavební, vodohospodářské a další technické aktivity v bezprostřední blízkosti státních hranic. A dále pak pro turisty. Před započetím pochůzky na státních hranicích se můžeme seznámit s terénem kudy hranice vede. Je to příznačné pro to, abychom se například vyhnuli strastiplnému terénu, vyhledali si historické a jinak zajímavé hraniční znaky. Někdy se nám může stát, že potřebujeme ze státní hranice sejít na nedalekou pěšinu (nebo naopak). Pak je praktické si poznačit číslo hraničního znaku, od kterého k pěšině dojdeme. Specifickou součástkou aplikace statnihranice.cz jsou veřejně přístupné historické (prvorepublikové) hraniční dokumenty, které ocení nejen zájemci o problematiku našich hranic, ale i historikové a badatelé příhraničního území.
 
Na další přínosy využití webové aplikace statnihranice.cz snad přijdeme časem sami v důsledku častého využívání a vývoje aplikace ze strany pracovníků správy státních hranic.
 
PŘEHLED HRANIČNÍCH ÚSEKŮ NA STÁTNÍCH HRANICÍCH
 
Sasko
 
Úsek
Začátek úseku
Okres
styk hranic České republiky, Polska a Saska u města Hrádek nad Nisou
Liberec
hraniční přechod Dolní Světlá/Waltersdorf
Liberec
hraniční přechod Rumburk/Seifhennersdorf
Děčín
osada Fukov v cípu Fukovského výběžku
Děčín
hraniční přechod Severní Lobendava/Steinigtwolmsdorf
Děčín
hraniční přechod Dolní Poustevna/Sebnitz
Děčín
osada Zadní Jetřichovice u soutoku Křinice a Jetřichovického potoka
Děčín
hraniční přechod Dolní Žleb/Schöna
Děčín
hraniční přechod Petrovice/Hellendorf
Ústí nad Labem
hraniční přechod Fojtovice/Müglitz
Teplice
hraniční přechod Moldava/Neuhermsdorf
Teplice
hraniční přechod Český Jiřetín/Deutschgeorgenthal
Most
soutok Svídnice a Pachenkovského potoka u hraničního přechodu Nová Ves v Horách/Deutschneudorf
Most
hraniční přechod Kalek/Rübenau
Chomutov
u rybníku Černá pod horou Skelný vrch
Chomutov
hraniční přechod Vejprty/Bärenstein
Chomutov
hraniční přechod Boží Dar/Kurort Oberwiesenthal
Karlovy Vary
hraniční přechod Potůčky/Johanngeorgenstadt
Karlovy Vary
hraniční rozcestí u osady Rolava pod horou Jeřábí vrch
Sokolov
hraniční přechod Kraslice/Klingenthal
Sokolov
hraniční přechod Luby/Wernitzgrün
Cheb
hraniční přechod Vojtanov/Schönberg
Cheb
hraniční přechod Doubrava/Bad Elster
Cheb
 
 
Bavorsko
 
Úsek
Začátek úseku
Okres
I. 
styk hranic České republiky, Saska a Bavorska u osady Trojmezí
Cheb
II. 
hraniční přechod Aš/Selb
Cheb
hraniční přechod Pomezí nad Ohří/Schirnding
Cheb
IV. 
hraniční přechod Mýtina/Neualbenreuthl
Cheb
V.  
hraniční přechod Pavlův Studenec/Bärnau
Tachov
VI. 
hraniční přechod Rozvadov/Waidhaus
Tachov
hraniční přechod Pleš/Friedrichshäng
Domažlice
hraniční přechod Lísková/Waldmünchen
Domažlice
IX. 
hraniční přechod Všeruby/Eschlkam
Domažlice
X. 
hraniční přechod Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein
Klatovy
XI. 
hraniční rozcestí Markfleckl pod horou Luzný
Klatovy
hraniční přechod Strážný/Philippsreut
Prachatice
 
 
Rakousko
 
Úsek
Začátek úseku
Okres
styk hranic České republiky, Bavorska a Rakouska pod horou Plechý
Prachatice
mezi hraničními přechody Ježová/Iglbach a Dolní Hraničná/Sankt Oswald v cípu Korandského výběžku
Český Krumlov
řeka Větší Vltavice u osady Konrátov
Český Krumlov
hraniční rozcestí u osady Šance pod horou Sepplberg
Český Krumlov
u hraničního přechodu Nové Hrady/Pyhrabruck naproti Pivovarskému rybníku
České Budějovice
řeka Dračice u osady Nová Ves
Jindřichův Hradec
styk hranic Čech, Moravy a Rakouska pod horou Čihadlo
Jindřichův Hradec
u hraničního přechodu Šafov/Riegersburg na okraji rakouského lesa
Znojmo
u hraničního přechodu Jaroslavice/Zwingendorf při trati Na Domovině
Znojmo
Rybniční potok u osady Sedlec
Břeclav
řeka Dyje u zámku Pohansko
Břeclav
 
 
Polsko
 
Úsek
Začátek úseku
Okres
styk hranic České republiky, Slovenska a Polska u osady Hrčava
Frýdek-Místek
soutok Odry a Olše u města Bohumín
Karviná
osada Jedlovec pod horou Paseka
Jeseník
hraniční přechod Královec/Lubawka
Trutnov
 
 
Slovensko
 
Úsek
Začátek úseku
Okres
styk hranic České republiky, Polska a Slovenska u osady Hrčava
Frýdek-Místek
hora Polomka
Frýdek-Místek
hora Trojačka
Frýdek-Místek a Vsetín
hora Stolečný vrch
Vsetín
hraniční přechod Střelná/Lysá pod Makytou
Vsetín
řeka Vlára u hraničního přechodu Svatý Štěpán/Horné Srnie
Zlín
hora Velký Lopeník
Uherské Hradiště
hora Kobyla
Hodonín
řeka Morava u přístaviště Rohatec
Břeclav