Šubířov

 
Šubířov - poloha na trati 32.3 km, nadmořská výška 422 m
 
V 19. století byl v kopci pod Chobyní otevřen malý lom, z něhož se později stal velký kamenolom. Provoz, který byl zahájen už v polovině 30. let minulého století, přetrval do současnosti a tak tu společnost Eurovia Kamenolomy těží surovinu pro drcené kamenivo. Podnik je napojen na trať dvěma vlečnými kolejemi.
 
Původně byla zřízena zastávka za kamenolomem (u příjezdové silničky), a to v roce 1936. Nárůstem nakládkového provozu a také všudypřítomnými škodlivinami poletujícími v ovzduší, bylo třeba zastávku přesunout o kus dál na současné místo. Stalo se tak v roce 1966 i s výstavbou dřevěné čekárny. Kronika obce Šubířov k tomu uvádí: „Od roku 1956 se dožadoval MNV v Šubířově, aby byla u železniční zastávky Šubířov vybudována čekárna. Cestující, zejména školní mládež z Chobyně, dojíždějící do Základní devítileté školy v Chornicích, neměli se za nepříznivého počasí kde ukrýt. Správa dráhy tehdy prohlašovala, že umístění této železniční zastávky je provizorní, že na tom místě z dopravních důvodů (těsná blízkost u kamenolomu pod Chobyní) nezůstane a že pak, až dojde k jejímu přemístění o kus dál směrem ke Dzbeli, bude čekárna vybudována na novém místě. Trvalo to téměř 10 let, než jsme se dočkali uskutečnění slibu. Od jara 1966 se upravovala plocha k postavení nové zastávky. Umístěna bude několik set metrů ve směru ke Dzbeli, poblíže Žilkova mlýna v Nectavském údolí. Na vzniklé ploše byla pak postavena pěkná dřevěná čekárna. Nové místo má oproti dřívější zastávce zcela jiný ráz než u rušného kamenolomu. Nynější zastávka je na místě romantickém v údolí u potoka a ještě k tomu v nedalekém sousedství starodávného Žilkova mlýna opředeného pověstmi z minulého století.“ V současnosti šubířovská čekárna tak nějak olizuje hranici Olomouckého a Pardubického kraje - pomezí je od ní vzdáleno jen pár kroků k říčce Nectavě, která se tady prodírá hlubokým údolím - zatímco čekárna leží v Pardubickém kraji (okres Svitavy), silnice už v Olomouckém kraji (okres Prostějov).
 
Trať u kamenolomu po komorovém odstřelu dne 27. května 1956, zavalena byla i zastávka (zdroj: Vladimír Londin / 100 let Moravské západní dráhy)
 
 
 
Trať u kamenolomu v 60. letech a s nákladním vlakem v roce 1976, naložené vozy vede lokomotiva řady 433.0 (obrázek 2 zdroj: Vladimír Londin / 100 let Moravské západní dráhy)
 
 
 
Stanice v roce 1989 (zdroj: Petr Páleník)
 
 
 
Stanice v září 1989 při oslavách ke 100. výročí Moravské západní dráhy (zdroj: Michal Říman)
 
 
 
Stanice v letech 1995 a 1998, osobní soupravu vedou lokomotivy řady 750 a 749 (zdroj: Jiří Novák)
 
 
 
Ve druhé polovině minulého století byla železniční zastávka Šubířov výchozím místem pro organizované příjezdy a odjezdy skupin k rekreačnímu středisku Moravia, které se nacházelo na severozápadním okraji obce Šubířov. Rekreační středisko bylo rozděleno na zděný komplex a chatový areál sloužící pro letní dětskou rekreaci. Ale to už je taky historie.
 
Šubířovské rekreační středisko Moravia na pohlednicích z roku 1974 a 1977
 
 
 
Letáček rekreačního střediska Moravia
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stanice Šubířov ve výročním roce 2019 (1-15).
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg