Konice

 
Konice - poloha na trati 25.5 km, nadmořská výška 432 m
 
V Konici jsme vystoupali do nadmořské výšky přes 400 metrů - zdejší stanice byla postavena ve svahu nad údolím říčky Romže. Dvoukolejné nádražíčko bylo vybaveno přijímací budovou (křídlo se štítem s přístavbami po obou stranách, architektonicky stejný domek představuje stanici ve Dzbelu), obytnou budovou a skladištěm. Pamětní kniha stanice Konice píše k prvorepublikové době: „Není zde žádného průmyslu, je to kraj vesměs chudých zemědělců a domáckých dělníků, kteří se živí domáckými pracemi ponejvíce krejčovskými. Většina dělníků jezdí do průmyslového střediska Prostějova. Sama stanice byla postavena velice malá, snad na tehdejší poměry vyhovovala, ale za dnešních poměrů absolutně nevyhovuje. Už se jednalo kolikrát o přestavbě stanice Konice, ale dosud k ní nedošlo. Čekárna je velice malá, pojme asi 50 lidí a zde nastupuje až 300 lidí i více u jednoho vlaku.“ Z takového počtu cestujících si lze domyslet, kolik musela mít lokomotiva zapřáhnuto vozů. V budovatelských letech, konkrétně od roku 1979, se začalo vážně jednat o výstavbě moderní přijímací budovy. Ta byla v letech 1990-1992 postavena a od platnosti nového jízdního řádu dne 5. prosince 1992 předána do užívání.
 
Stanice na staré fotografii a v detailu v roce 1937 (obrázek 2 a 3 zdroj: Mária Augustin)
 
 
 
Trať před Konicí ve druhé polovině 20. století
 
 
 
Stanice v roce 1989 (zdroj: Petr Páleník)
 
 
 
Oslavy ke 100. výročí Moravské západní dráhy v září 1989 (obrázek 1 zdroj: Petr Páleník, obrázek 2 zdroj: stanice Prostějov hlavní nádraží)
 
 
 
Stanice v 90. letech, osobní dopravu zajišťuje motorový vůz řady 810 a lokomotiva řady 749 (obrázek 1 zdroj: Jaroslav Procházka, obrázek 2 zdroj: Pavel Krupička, obrázek 3 zdroj: Petr Páleník)
 
 
 
Po příjezdu do stanice Konice nás však nečeká pěkný pohled - po levé straně je staré nádraží (přijímací budova a skladiště) a po pravé straně přijímací budova z roku 1992. Obojí je nevyužívané, přijímací budova se šikmou střechou byla uzavřena v prosinci 2011 (po 19 letech provozu).
 
Starší razítko stanice
 
 
 
Stanice na letecké mapě z roku 1938 a 2000
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stanice Konice ve výročním roce 2019 (1-15, z toho původní přijímací budova 6-7, skladiště 8).
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg