Kostelec na Hané

 
Kostelec na Hané - poloha na trati 6.6 km, nadmořská výška 236 m
 
Kostelecké nádražíčko mohlo vzniknout už v roce 1883 při zprovoznění dráhy z Olomouce do Čelechovic, avšak železnice až sem prodloužena nebyla - tehdejší žádost odůvodněná budoucí výstavbou cukrovaru byla zamítnuta. Druhou šanci Kostelec nepromarnil a i když měla jít původní trasa Moravské západní dráhy z Prostějova přes Plumlov, byl projekt změněn ve prospěch Kostelce. Než se začala lokální trať z Prostějova stavět, došlo v roce 1887 mezi ministerstvem obchodu a koncesionářem stavby ke sporu. V plumlovském úseku měla být trať pevnější, což by vedlo ke zdražení. Plumlov tenkrát odmítl poskytnout vyšší příspěvek, což byla šance pro Kostelec. Představitelé obce slíbili peníze na stavbu dráhy a zdarma chtěli poskytnout pozemky na výstavbu nádraží. Dále bylo pro Kostelec příznivé, že trasa přes jeho území by byla vedena vhodnějším terénem, což by ušetřilo nějaké náklady. A do třetice, obci se podařilo pro věc získat vlivné osobnosti. Bylo rozhodnuto o stavbě železnice přes Kostelec.
 
Původně bylo kostelecké nádraží vyprojektováno uprostřed obce, u bývalého kina v ulici Třebízského. Obyvatelé vystoupili s požadavkem, aby bylo postaveno na současném místě s odůvodněním, že „von pré be bel Kostelec zakóřené.“ Tak se nádraží postavilo necelý kilometr před středem vesnice, která se pak další výstavbou domů „natáhla“ směrem k nádraží. Staniční budovy se začaly stavět už v roce 1888 - vznikla přijímací budova, skladiště, obytná budova, výtopna pro jednu lokomotivu (vybudovaná kvůli odbočce železnice na Čelechovice) a v roce 1938 stavědlo. Ve stanici byl nejprve zřízen bufet a později se rozšířil v nádražní hostinec.
 
Stanice na starých fotografiích
 
 
 
Stanice v roce 1975 a 1986, osobní dopravu zajišťují lokomotivy řady 433.0 (obrázek 2 zdroj: Vladimír Londin / 100 let Moravské západní dráhy)
 
 
 
Oslavy ke 100. výročí Moravské západní dráhy v září 1989 (zdroj: stanice Prostějov hlavní nádraží)
 
 
 
Ze severu ke stanici přiléhá bývalá nakládková kolej čelechovického cukrovaru. A pak odbočující kolej tratě 307 Kostelec na Hané-Senice na Hané-Červenka. Z jihu je to vlečka křižující silnici z Prostějova do Kostelce a mířící podél polních tratí k průmyslovému areálu mezi Mostkovicemi a letištěm Stichovice. Vznik 5 km dlouhé vlečky, vystavěné ve válečných letech 1940-1941, souvisí s nyní již bývalým vojenským letištěm u Stichovic. Provoz na ní byl zahájen dne 1. listopadu 1941 a stavbu provedla vídeňská firma. V pamětní knize stanice Kostelec na Hané se dále píše: „Na vlečku jezdily dva páry osobních vlaků a nákladní obsluhovací vlaky podle potřeby. Osobní vlaky byly sestaveny z 11 osobních vozů. Celkem jezdilo na letiště asi 700 zaměstnanců. Obsluhovací vlaky byly doprovázeny zaměstnanci letiště. Pro letiště docházely vozové zásilky letecké výstroje a součástek. Tyto byly tříděny a dle potřeby dodávány hlavně polním letištím. Takového kusového zboží docházelo značné množství. Pro letiště docházelo nejprve 5-10 vozových zásilek denně a také tolik se tam ložilo a odesílalo. Později provoz velmi stoupl, docházely celé vlaky materiálu a kladlo se během týdne 200-300 vozů, jednotlivé transporty i o 100 vozech. Stanice pro tento silný provoz nebyla zařízena. Denní počet vlaků vzrostl až na 60.“ Po válce bylo letiště zrušeno a uvolněný areál byl využit pro potřeby Vojenského opravárenského podniku. V současnosti zde sídlí firma Forte (nástupce bývalého VOP) a další část areálu je pronajímána dalším podnikům. Vlečka je v provozu. S Kostelcem na Hané je spojena ještě nakládková kolej v délce 1 km, která sloužila od roku 1923 pro odstavení vozů s cukrovou řepou určenou pro drahanovický cukrovar. Na trať byla napojena u křížení železnice se silnicí směrem na Lešany a vedla podél silnice (nynější ulice Lešanská) až k současné autobusové zastávce na jižním okraji Bílovic. Kolej byla zrušena někdy po 2. světové válce, avšak do současnosti přetrval mostek přes Romži.
 
Severní část stanice v roce 1940 - odbočující kolej tratě směrem na Senice na Hané a nakládková kolej čelechovického cukrovaru
 
 
 
Stanice na letecké mapě z roku 1938 a nakládková kolej drahanovického cukrovaru (výřezy - začátek u křížení železnice se silnicí, most přes Romži, konec s vážním domkem)
 
 
 
Stanice v 90. letech, osobní dopravu zajišťuje motorový vůz řady 851 a lokomotivy řady 749, 751 a 753 (obrázek 1 zdroj: Pavel Krupička, obrázek 2 zdroj: Leoš Tomančák, obrázek 3 zdroj: Petr Páleník)
 
 
 
Označení stanice se vyvíjelo od změny názvu městečka. Původně se kostelecká stanice úředně označovala jako Kostelec. Kostelců bylo v zemi více a tak od roku 1908 byla stanice přejmenována na Kostelec u Prostějova. V roce 1912 byl definitivně ustanoven název městečka i železniční stanice Kostelec na Hané.
 
Starší razítko stanice
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stanice Kostelec na Hané ve výročním roce 2019 (1-18, z toho obytný dům 16, výtopna 17), vlečka k průmyslovému areálu mezi Mostkovicemi a letištěm Stichovice ve výročním roce 2019 (19-35, z toho křížení silnice 19, polní trať od silnice k Romži 20-21, most přes Romži 22, vrata u průmyslového areálu 23, nákladní vlaky v úseku od křížení silnice k Romži 24-35).
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg