Prostějov místní nádraží

 
Prostějov místní nádraží - poloha na trati 1.7 km, nadmořská výška 222 m
 
Prostějovské místní nádraží bývalo kdysi ústředním nádražím Moravské západní dráhy a tomu také odpovídalo jeho vybavení. Stojí tady velká přijímací budova, ke které byla v roce 1912 přistavena pošta. V sousedství pošty se nacházelo velké skladiště a překladiště. Na opačnou stranu od přijímací budovy stojí dva obytné domy pro tehdejší zaměstnance dráhy. Kromě těchto staveb se za kolejištěm nacházela pětimístná výtopna, vodárna s provozním přístavkem a velká kancelářská budova. Výtopny byly součástí větších železničních stanic. Byly v nich „ustájeny“ parní lokomotivy, které bylo třeba zatopit před službou, ale někdy sloužily i k delším odstávkám jako depa. Před prostějovskou výtopnou se lokomotiva otáčela na točně. Ve vodárně se zase čerpala voda do obrovských nádrží a odtud se rozváděla k vodním jeřábům, kde posádky parních lokomotiv prováděly jejich zbrojení. Později bylo na nádraží přistaveno stavědlo.  
 
Nádraží na starých fotografiích a v roce 1976 (obrázek 2 zdroj: Roman Jeschke, obrázek 3 zdroj: Zdeněk Bezrouk, obrázek 4 zdroj: Vladimír Londin / 100 let Moravské západní dráhy)
 
 
 
Výtopna s točnou v roce 1976 s lokomotivami řady 433.0 (obrázek 1 zdroj: Zdeněk Bauer, obrázek 2 zdroj: Bohumil Skála)
 
 
 
Výtopna - v 70. letech lokomotivy řady 433.0, v roce 1976 sestava motorového vozu řady M 131.1, lokomotiv řady 433.0 a lokomotivy řady 735, v roce 1976 noční momentka lokomotiv řady 433.0 a v roce 2006 lokomotiva řady 433.0 pro zvláštní jízdy (obrázek 1 zdroj: stanice Boskovice, obrázek 2 a 3 zdroj: Vladimír Londin / 100 let Moravské západní dráhy)
 
 
 
Nádraží v 90. letech, osobní soupravu zajišťuje lokomotiva řady 735 a 753 a motorový vůz řady 851 (obrázek 1 zdroj: Pavel Krupička, obrázek 2 zdroj: Petr Doležel, obrázek 3 zdroj: Jaroslav Valeš, obrázek 4 zdroj: Michal Beck)
 
 
 
Výtopna s točnou v 90. letech a v roce 2004 s lokomotivou řady 310.0 pro zvláštní jízdy (zdroj: Pavel Krupička)
 
 
 
Výtopna s točnou v roce 1995 s motorovým vozem řady 810 a dále s lokomotivami řady 735, 742 a 754 (obrázek 1 a 2 zdroj: Petr Páleník, obrázek 3 zdroj: Petr Doležel)
 
 
 
Výtopna s točnou v roce 2007 (zdroj: Michal Máca)
 
 
 
Od roku 1889 se mezi výtopnou a nynější ulicí Pod Kosířem nacházela nakládková kolej cukrovaru v Čelechovicích, v roce 1928 byla tato kolej přestavěna, v současnosti už po ní nenajdeme žádné stopy. Další, tentokrát vlečková kolej, se k místnímu nádraží napojuje u současného dopravního hřiště. Vybudována byla také v první rok provozu Moravské západní dráhy a v proměnách doby se k ní napojilo několik podniků - jmenujme například pivovar bratří Wintrů, pak pivovar Dvořák a Binko, obilní skladiště Hospodářského družstva, firma Strádal, Stavební keramika Bakala a Nápravník, OSPAP velkoobchod papírem, Jihomoravské dřevařské závody, Starorežná, Obchodní sladovny a pobočný závod Metalšrot Tlumačov. Lze k vlečkám na obou prostějovských nádražích shrnout, že město jimi bylo hustě protkáno, což vypovídá o tehdejším ekonomickém uvažování a průmyslovém a obchodním umu. Některé jsou využívány, jiné byly zrušeny a upadly do zapomnění.
 
Nádraží na letecké mapě z roku 1938 včetně nakládkové koleje čelechovického cukrovaru
 
 
 
Některé objekty a prvky železnice na místním nádraží ohlodal zub času, jiné byly zbourány (v roce 2020 byla zdemolována výtopna s přilehlou kancelářskou budovou). Přijímací budova nádraží na svou rekonstrukci teprve čeká.
 
Starší razítko stanice
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stanice Prostějov místní nádraží ve výročním roce 2019 (1-36, z toho skladiště 19, obytné domy 20, vodárna 21-23, vodní jeřáb 24, kancelářská budova 25-26, výtopna a točna 27-29).
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg