Pomocné hraniční značení

Pomocné hraniční značení sleduje stejný cíl jako hraniční znaky – tj. vyznačit státní hranici. Nicméně pomocné hraniční značení není hraničním znakem.
 
Pomocné hraniční značení se nachází jen v terénu, není zaneseno do hraničního dokumentárního díla jako hraniční znak. Je tvořeno výraznými značkami při státní hranici. Pomocné hraniční značení výrazným způsobem zviditelňuje průběh státní hranice.
 
V terénu se prakticky jedná o tyče různých výšek. Například na česko-bavorské hranici spatřujeme bílé tyče s modrým vrškem, které jsou zasazeny u hraničních znaků na bavorské straně hranice. Na úsecích česko-rakouské hranice zase lze spatřit bílo-červené tyče běžící po rakouské části hranice.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: pomocné hraniční značení (1-3, z toho na hranici s Bavorskem 1, na hranici s Rakouskem 2, na hranici se Slovenskem 3).
01.jpg
02.jpg
03.jpg