Hraniční dokumentární dílo

Hraniční dokumentární dílo je utříděnou graficky-popisnou dokumentací, která podrobně referuje o průběhu státních hranic. Je závazným informačním souborem, který podrobně lokalizuje a popisuje průběh státních hranic v terénu. Obsah a forma hraničního dokumentárního díla záleží na dohodě zúčastněných států. Dílo se vyhotovuje vždy dvojjazyčně.
 
Hraniční dokumentární dílo na papíře promítá průběh státních hranic do terénu a naopak. Průběžně se aktualizuje (pečuje se o něj). Aktualizace hraničního dokumentárního díla přichází v úvahu zejména při změnách státních hranic, dílčích zaměřovacích pracích nebo při zhotovení nových či odstranění starých hraničních znaků. Zbrusu nové hraniční dokumentární dílo se vyhotovuje při závěrečné fázi demarkačního procesu, tj. po vyznačení nových hranic v terénu.
 
Originál hraničního dokumentárního díla s každým smluvním státem se nachází na Ministerstvu vnitra. Představuje ho utříděná dokumentace v počtu několik tisíc dokumentů. Hraniční dokumentární dílo má i digitální formu.
 
Při popisu jednotlivých součástek hraničního dokumentárního díla jsem se inspiroval Metodickou brožurkou Ministerstva vnitra z roku 1959:
 
a) Podrobný popis hraniční čáry, který je vyhotoven podle jednotlivých hraničních úseků –  Obsahuje popis hraniční čáry od hraničního znaku ke hraničnímu znaku, údaje o poloze hraničních znaků, měřená a počtářsky vyšetřená data vztahující se ke hraničním znakům. Součástí podrobného popisu jsou kopie hraničních map příslušného úseku hranice se zobrazeným průběhem hraniční čáry a situací 50 až 200 metrů na obě strany od hraniční čáry.
 
b) Podrobné hraniční mapy, které byly vyhotoveny na podkladě zeměměřického měření v určitém měřítku – Pro každý úsek státních hranic byl vyhotoven přehledný list, na němž je zobrazena hraniční čára v hrubých rysech s vyznačením jednotlivých listů hraničních map (náčrtů) a jejich čísel, jak za sebou v pořadí následují.
 
c) Obecný popis státních hranic smluvních států – Obsahuje podání zeměpisné orientace a situace hraniční čáry vzhledem k význačným bodům v terénu, komunikacím, vodním tokům a k obcím, dále jsou zde uvedeny údaje o délce státních hranic, jejich vyznačení a rozdělení na úseky.
 
d) Sbírky protokolů – O zasedáních a jednáních komisí, důležitá ujednání o dohodách, závěrečný protokol.
 
Hraniční dokumentární dílo je jakýmsi mozkem státních hranic. Prolíná se v něm několik věd – zeměměřičství, geodézie, právo, ale i historie. Klíčovými institucemi, které se podílejí na správě hraničního dokumentárního díla jsou Zeměměřický úřad a Ministerstvo vnitra.