ČR-Slovensko-Polsko

Vznik nezávislé České republiky, Slovenské republiky a dalších demokracií v Evropě v 90. letech minulého století s sebou přinesl vznik nového trojmezí České republiky, Slovenské republiky a Polska. Trojmezí vzniklo v Beskydech u obce Hrčava.
 
Trojmezí bylo určeno ve strži koryta potoka. Ve strži je umístěn trojboký žulový jehlan na kamenném podstavci. Tento trojmezní bod, nikterak označený a nezanesený do hraničních dokumentů jako hraniční znak, je určen pouze geometricky – představuje střed kružnice opsané vrcholům rovnoramenného trojúhelníka. Tyto vrcholy tvoří tři trojboké žulové monolity – každý z nich se nachází na území příslušného státu a je osazen státním znakem. Monolity byly osazeny v roce 1995.
 
Trojmezí jsem navštívil v letech 2012 a 2013. Místo je po turistické stránce udržováno, avšak chybí pohodlný přístup do strže potoka ke trojmeznímu kameni.
 
U trojmezí je hraniční mezník č. I/1S s vytesaným letopočtem 1920, který upomíná na konečné řešení problematické oblasti Těšínska. Definitivní hraniční čára československo-polské hranice v oblasti Těšínska, Oravy a Spiše byla zanesena do Rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920. Rozhodnutí konference velvyslanců, společně s Versailleskou a Sévreskou mírovou smlouvou, stanovily nové československo-polské hranice. Tenkrát měl mezník číslo XXVIII/1 a vyznačoval tak dvacátý osmý úsek československo-polské hranice. V současnosti mezník vyznačuje první úsek česko-slovenské hranice.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: trojmezí v letech 2012-2013 (1-10, z toho české území 1-2, slovenské území 3-4, polské území 5-6, trojboký jehlan 7-10), hraniční mezník I/1S (11-12), zobrazení v česko-slovenském hraničním dokumentárním díle (13).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg