ČR-Polsko-Německo

Česko-polsko-německé trojmezí na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka vzniklo po 2. světové válce na základě projektu vybudování poválečné Evropy. V důsledku rozhodnutí velmocí na konferenci v Postupimi v létě 1945 zanikl pruský díl československo-německé státní hranice (formálně bylo Prusko spojenci zrušeno v únoru 1947). Tímto se československo-německá hranice zkrátila, a to jejím posunem mezi Německem a Polskem. Hranice byla posunuta až k soutoku Lužické Nisy s Oldřichovským potokem. Vzniklo trojmezí Československa, Polska a Německé demokratické republiky. Jelikož se trojmezní bod nachází ve vodním toku Lužické Nisy, bylo ho třeba vyznačit nepřímo. Trojmezí bylo vyznačeno třemi monolity tvaru trojbokých komolých jehlanů, přičemž tyto byly osazeny po jednom na území zúčastněných států.
 
Současné vyznačení trojmezního bodu v podstatě nedoznalo změn. Železobetonové monolity jsou opatřeny státními znaky příslušného státu. Jelikož jsou zároveň hraničními znaky, jsou opatřeny číslem.
 
Trojmezí u Hrádku nad Nisou jsem navštívil v roce 2012. Místo je po turistické stránce udržováno, avšak chybí propojení jednotlivých států (přemostěna je pouze česko-polská hranice).
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: trojmezí v roce 2012 (1-9, z toho české území 1-3, polské území 4-6, německé území 7-9), zobrazení v česko-polském hraničním dokumentárním díle (10).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg