Hraniční přechody

Státní hranice překračujeme zpravidla na hraničních přechodech. Hraniční přechody mnohdy kopírují linie starých obchodních průchodů a cest, anebo jednoduše těch cest, které spojovaly naše příhraniční osady s osadami sousedních zemí. V pohraničí u silnic jsou rozesety strážní hrady a prvorepublikové celnice – i tyto prvky hraničních přechodů jsou odkazem našich předků. Hraniční přechody rozdělujeme na silniční přechody, železniční přechody a přechody pro pěší (stezky a přechody, které jsou určeny pro turistiku).
 
Silniční přechod Strážný/Philippsreut
 
 
 
Železniční přechod Břeclav/Hohenau
 
 
 
Turistický přechod Černý kout/Ladek Zdrój