Zajímavý průběh a vyznačení hranice

Na státních hranicích se vyskytují případy, kdy hranice probíhá nebo je vyznačena zajímavě, tj. atypicky. Měřítko, jakým posuzovat atypičnost je subjektivní a závisí na každém z nás – při pochůzkách státní hranicí tuto pozorujeme, vnímáme a vyhodnocujeme.
 
Hraniční nádraží Železná Ruda
 
 
 
Zátopová oblast Lipenské přehrady