Ostatní cíle

Ostatní cíle pohraniční turistiky, které nebyly pojaty do ucelených oblastí, tvoří rozmanitý a neuzavřený okruh.
 
Významné krajinné a přírodní prvky v pohraničí
 
a) suchozemské útvary jakožto skalní útvary, mýtiny, lesy a další,
b) vody jakožto prameny řek, studánky, přehrady, jezera, nádržky a další,
c) filmová místa,
d) jinak významná místa.
 
Pietní místa
 
Pietní místa v pohraničí jsou tichým odkazem historie a osudů našeho pohraničí. Byla zde hustá síť osad, samot a turistických chat. Naše pohraničí se bránilo a střežilo proti nepříteli. Naše pohraničí bylo ovlivněno historickými událostmi. V důsledku toho všeho nacházíme právě tady pietní místa. Jsou jimi zrestaurované (sakrální) stavby nebo jejich části a památníky v zaniklých osadách. Pietními místy jsou pomníčky umučených a padlých, kteří střežili a bránili československé hranice a dále památníky našich ochránců hranic. Pietními místy jsou i ta, u kterých stály zajatecké tábory.
 
Muzea
 
Kamenná a venkovní muzea v pohraničí obsahují sbírky a exponáty spjaté s historickými etapami a osudy našeho pohraničí.