Publikační činnost

Knihy
 
Zdeněk Šmída. Vývoj českých státních hranic. Praha : Fortuna, 2016. 232 s. ISBN 978-80-7373-131-1.
 
Zdeněk Šmída. Z historie 10. brigády Pohraniční stráže Volary. Praha : Fortuna, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7373-140-3. 
 
Zdeněk Šmída. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (k poctě 100. výročí vzniku ČSR). Brno : Tribun EU, 2018. 250 s. ISBN 978-80-263-1431-8.
 
Zdeněk Šmída. Tajemství šumavské hranice. Plzeň : Starý most, 2019. 240 s. ISBN 978-80-7640-004-7.
 
Zdeněk Šmída. Předválečným Modravskem v koloritech. Brno : Tribun EU (malonákladový tisk), 2020. 70 s.
 
Zdeněk Šmída. Šumava - Modravské pláně. 2. vyd. Brno : Tribun EU, 2020. 276 s. ISBN 978-80-263-1582-7. (1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 326 s. ISBN 978-80-263-1066-2.)
 
Zdeněk Šmída. Modravsko včera a dnes. Brno : Tribun EU (malonákladový tisk), 2021. 100 s.
 
Zdeněk Šmída. Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko. Plzeň : Starý most, 2021. 240 s. ISBN 978-80-7640-021-4.
 
Jiří a Věra Mátlovi, Zdeněk Šmída. Šumavské osmdesátky a devadesátky - Královský hvozd, Železnorudsko, Prášilsko, Srnsko a Mouřenec, Vojenský újezd Dobrá Voda. Plzeň : Starý most, 2022. 192 s. ISBN 978-80-7640-034-4.
 
Články
 
Zdeněk Šmída. Vývoj hranice na Šumavě : pohraniční hvozdy a bažiny, kde se utvářelo česko-bavorské pomezí. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, str. 28-29. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Na Javoří Pile bývalo rušno : tajemné místo, kde se psala historie Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2016, str. 30-31. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Reliktní hranice na Šumavě : tiší svědkové z kamene. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2017, příloha - Šumavská mozkovka 2016, str. 4-5. ISSN 0862-5166.
 
František Beneš. Vývoj českých státních hranic (recenze knihy). Geodetický a kartografický obzor, měsíčník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, květen 2017, str. 105-106. ISSN 1805-7446.
 
Zdeněk Šmída. O jedné šumavské pile u hraničních potoků : na pomezí dvou českých obcí, dvou potoků, dvou států. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2017, str. 20-21. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Co bude s Roklanskou chatou? Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, jaro 2018, str. 6-8. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Trojmezní sloup na Králickém Sněžníku. Zlatý roh, zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem, duben 2018, str. 5. Ev. č. MK ČR E 13110. 
 
Zdeněk Šmída. Život lidí v Podroklaní. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, léto 2018, str. 10-12. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Vranečský rybník na česko-bavorském pomezí u Rozvadova. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, podzim 2018, str. 28-29. ISSN 1802-3622.
 
Jan Řezníček. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (recenze knihy). Geodetický a kartografický obzor, měsíčník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, říjen 2018, str. 231. ISSN 1805-7446.
 
Zdeněk Šmída. Dřevařské kolonie v pralesech za Modravou : i v hlubokých pralesovitých hvozdech uprostřed slatin žili lidé. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2018, str. 24-25. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Archivní letecké snímky jako doklad staré Šumavy a Českého lesa. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, zima 2018, str. 24-25. ISSN 1802-3622.
 
Petra Gronwaldtová Wagnerová. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (recenze knihy). Správní právo, měsíčník Ministerstva vnitra České republiky, prosinec 2018, str. 558. ISSN 0139-6005.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Rozvadov/Waidhaus. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, jaro 2019, str. 22-23. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Folmava/Furth im Wald. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, léto 2019, str. 22-23. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, podzim 2019, str. 22-24. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Strážný/Philippsreut. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, zima 2019, str. 8-9. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Vývoj šumavského Trojmezí : vystřídaly se tady čtyři kameny. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2020, str. 26-27. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Stalo se před 30 lety, když se domlouvalo osazení největšího hraničního kamene na Šumavě. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, léto 2021, str. 26-28. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Orgány západoněmecké ostrahy hranic. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, podzim 2021, str. 10-11. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Využití vodních nádrží na Modravsku pro vojenské účely. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, léto 2022, str. 20-21. ISSN 0862-5166.
 
Ocenění
 
1. místo v soutěži Šumavská mozkovka 2016 - 25. a 26. květen 2017 na Debrníku a Rovině, článek v deníku Právo/Jihozápadní Čechy z 30. května 2017
 
 
2. místo v soutěži Média na pomoc památkám v kategorii publicistika, za seriál o hraničních přechodech v časopise Vítaný host - 23. ročník vyhlášený 15. září 2020 v Praze
 
 
 
SOUBORY KE STAŽENÍ:
Šumava - Vývoj hranice na Šumavě (zima 2015).pdf
Šumava - Na Javoří Pile bývalo rušno (podzim 2016).pdf
Šumava - Reliktní hranice na Šumavě (jaro 2017).pdf
Geodetický a kartografický obzor - Vývoj českých státních hranic (květen 2017).pdf
Šumava - O jedné šumavské pile u hraničních potoků (podzim 2017).pdf
Vítaný host - Co bude s Roklanskou chatou (jaro 2018).pdf
Zlatý roh - Trojmezní sloup na Králickém Sněžníku (duben 2018).pdf
Vítaný host - Život lidí v Podroklaní (léto 2018).pdf
Vítaný host - Vranečský rybník na česko-bavorském pomezí u Rozvadova (podzim 2018).pdf
Geodetický a kartografický obzor - Almanach československých státních hranic 1918-1938 (říjen 2018).pdf
Šumava - Dřevařské kolonie v pralesech za Modravou (zima 2018).pdf
Vítaný host - Archivní letecké snímky jako doklad staré Šumavy a Českého lesa (zima 2018).pdf
Správní právo - Almanach československých státních hranic 1918-1938 (prosinec 2018).pdf
Vítaný host - Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa, Rozvadov (jaro 2019).pdf
Vítaný host - Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa, Folmava (léto 2019).pdf
Vítaný host - Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa, Železná Ruda (podzim 2019).pdf
Vítaný host - Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa, Strážný (zima 2019).pdf
Šumava - Vývoj šumavského Trojmezí (jaro 2020).pdf
Vítaný host - Stalo se před 30 lety, když se domlouvalo osazení trojmezníku na Šumavě (léto 2021).pdf
Vítaný host - Orgány západoněmecké ostrahy hranic (podzim 2021).pdf
Šumava - Využití vodních nádrží na Modravsku pro vojenské účely (léto 2022).pdf