O webu

Web o státních hranicích a pohraniční turistice je rozdělen na čtyři části. První část webu je ryze historická - je tvořena klíčovými vývojovými etapami našich hranic, které byly upraveny rozhodnutími panovníků, mírovými smlouvami a hraničními statuty. V konkrétní rovině se jedná o zemské hranice království, prvorepublikové československé hranice, okleštěné protektorátní hranice, socialistické československé hranice a současné státní hranice České republiky. Druhá část webu se zabývá teorií, správou a ochranou státních hranic. Třetí část webu více směřuje do terénu - pojednává o pohraniční turistice s rozborem pohraničních lokalit (zpracovány jsou Rychlebské hory, Masív Králického Sněžníku, Šumava, Chebsko, Český les). Čtvrtou částí webu a ryze autorskou činností jsou pak projekty, příspěvky a komentáře věnující se tématu. Web je doplněn o bohatou obrazovou galerii, která je tvořena archivními snímky a obrázky autora pořízenými v terénu.    
 
Ve vší úctě bych chtěl poděkovat všem, kdo mi poskytli cenné informace nebo přispěli textovým či obrazovým materiálem. Zvláštní poděkování patří moderním odborníkům na státní hranice Čeňkovi M. Kadlecovi a Jaroslavu Sovinskému, bez nichž by tento web nevznikl.
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
 
Základní publikace v knižní podobě
 
Hry o hranice. Čeněk M. Kadlec. 2001
 
Státní hranice Československa a České republiky. Jaroslav Sovinský. 2005
 
Ostatní zdroje a obrazové materiály
 
Díla s tématikou teorie a správy státních hranic (autoři Karel Hartl, Eduard Jelínek, Ondřej Krčmář, Pavel Mikeš, Augustin Semerád a další), díla s tématikou ochrany státních hranic (autoři Jaroslav Beneš, Jan Lakosil, Tomáš Šetina a další), ostatní díla s tématikou státních hranic (učebnice ústavního a mezinárodního práva, metodické brožury, články, právní předpisy a ostatní prameny) a díla s tématikou cílů a zajímavostí pohraniční turistiky (regionální díla, dokumenty, texty z informačních tabulí v pohraničí, webové odkazy a aplikace, mapy a další pomůcky).
 
Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.