Těžké opevnění Staroměstska

Pevnosti v prostoru Starého Města pod Sněžníkem měly za úkol opevnit staroměstskou kotlinu na pomezí pohraničních masívů Králického Sněžníku a Rychlebských hor a znemožnit vpád nepřítele do vnitrozemí ve směru na Hanušovice. Při výběru trasy opevnění byla upřednostněna alternativa, která svojí menší vzdáleností od hranic uvolňovala hanušovický dopravní uzel a snižovala nebezpečí dělostřeleckého útoku na další důležitý dopravní uzel v Zábřehu na Moravě. Navíc skýtala možnost sledování přesunů německých vojsk v povodí Kladské Nisy a Odry z výšin obsazených naší armádou. Vybraná varianta opevnění na Staroměstsku se opírala na západě o těžké opevnění u Králík. Odtud se táhla značně členitým terénem směrem na východ přes kótu Sušina (1 321 m. n. m.) do údolí Starého Města. Odtud linie probíhala k Branné a Ostružné a konečně stoupala přes Čerňavu až na Šerák.

 

Výstavba těžkého opevnění v prostoru Starého Města pod Sněžníkem se promítla do dvou stavebních podúseků – Staré Město pod Sněžníkem a Kutný vrch.

 

V podúseku Staré Město pod Sněžníkem mělo být postaveno celkem 10 pěchotních srubů. S výstavbou se započalo v květnu 1938 a do konce září 1938 byly vybetonovány 3 objekty – 30 Potok, 31a Borek, 31b Ozdravovna. Ovšem ani jeden z těchto objektů nebyl zcela stavebně dokončen.

 

V podúseku Kutný vrch mělo být postaveno celkem 11 pěchotních srubů. S výstavbou se započalo v květnu 1938 a i zde do září 1938 byly vybetonovány pouhé 3 objekty – 32 Krajní, 33 Lesík, 34 Svah. A opět, žádný z těchto objektů nebyl zcela stavebně dokončen.

 

Do Mnichovských událostí se tedy na Staroměstsku vybetonovalo v obou podúsecích 6 pěchotních srubů (označení StM-S), několik dalších jich bylo v počáteční úpravě terénu (u těžkého objektu č. 35 Kopec je dodnes patrná výkopová jáma, základová deska, studna a jímka).

 

30 Potok a porovnávací snímek

 

 

 

31a Borek a 31b Ozdravovna a porovnávací snímek

 

 

 

31a Borek a porovnávací snímek

 

 

 

31b Ozdravovna a porovnávací snímky

 

 

 

 

32 Krajní a 33 Lesík a porovnávací snímek

 

 

 

 

32 Krajní a porovnávací snímek

 

 

 

 

33 Lesík a porovnávací snímek

 

 

 

 

34 Svah a porovnávací snímky

 

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: 30 Potok (1-4), 31a Borek (5-6), 31b Ozdravovna (7-8), 32 Krajní (9-10), 33 Lesík (11-14), 34 Svah (15-17), výkop 35 Kopec (18-20).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz