Nejzápadnější bod

Nejzápadnější bod České republiky se nachází na česko-německých hranicích v bavorském dílu (hraniční úsek I) u obce Krásná v ašském výběžku. Nejzápadnější bod se nachází v hraničním vodním toku, v důsledku čehož je vyznačen hraničními znaky nepřímo.
 
Západní pól, který je po turistické stránce udržován, jsem navštívil v letech 2012-2014. Nejzápadnějším bodem ČR je místo, kde Újezdský potok coby hraniční vodní tok opouští hranici a teče dál do Bavorska. Hranice se v nejzápadnějším bodu lomí a nehledě na strouhu jež vtéká do Újezdského potoka, probíhá dále v přímé linii severovýchodním směrem. Újezdský potok je pojmenován podle zaniklé osady Újezd, která se zde nacházela.
 
Nejzápadnější bod ČR se tedy nachází v Újezdském potoce. Bod (a zároveň lom státní hranice) je vyznačen nepřímo hraničními mezníky č. 9C a 9D. Hraniční mezník č. 9C je nejzápadnějším hraničním znakem ČR. Letopočty 1844 na meznících upomínají na definitivní ustálení česko-bavorské hranice na základě hraniční smlouvy z roku 1862 a demarkačního protokolu z roku 1842.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle (1-2), nejzápadnější místo v roce 2014 (3-9, z toho český mezník 5-7, bavorský mezník 8-9).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg