Nejjižnější bod

Nejjižnější bod České republiky se nachází na česko-rakouských hranicích (hraniční úsek II) u osady Studánky u Vyššího Brodu. Nejjižnější bod se nachází v hraničním vodním toku, v důsledku čehož je vyznačen hraničními znaky nepřímo.
 
Jižní pól, který je po turistické stránce udržován, jsem navštívil v roce 2012. Nejjižnějším bodem ČR je místo, kde z Rakouska přitékající Mlýnecký potok začíná být hraničním vodním tokem. Hranice se v nejjižnějším bodu lomí a probíhá dále v přímé linii severozápadním směrem. Mlýnecký potok je též nazýván i jako Radvanovský podle zaniklé osady Radvanov, která se zde nacházela.
 
Nejjižnější bod ČR se tedy nachází v Mlýneckém potoce. Bod (a zároveň lom státní hranice) je vyznačen nepřímo hraničními mezníky č. II/64C a II/64Ö. Hraniční mezník č. II/64C je nejjižnějším hraničním znakem ČR.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle (1-2), nejjižnější místo v roce 2012 (3-7, z toho český mezník 4-6, rakouský mezník 7).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg