Nejsevernější bod

Nejsevernější bod České republiky se nachází na česko-německých hranicích v saském dílu (hraniční úsek V) u obce (Severní) Lobendava ve šluknovském výběžku. Nejsevernější bod je, v porovnání s ostatními krajními body, jako jediný promítnut do hraničního znaku. Ostatní krajní body ČR se nacházejí ve hraničních vodních tocích a hraničními znaky jsou vyznačeny nepřímo.
 
Určení nejsevernějšího bodu nebylo jednoduché. Dokazují to dvě věci. První z nich je shluk pěti nejsevernějších hraničních mezníků č. 2/40 až 2/44 tak, jak vyplývají z hraničního dokumentárního díla. Druhou věcí je skutečnost, že do určité doby byl za nejsevernější bod ČR nesprávně považován hraniční mezník č. 2/40.
 
Severní pól, který je po turistické stránce udržován, jsem navštívil poprvé v roce 2012. Jako nejsevernější bod byl označen hraniční mezník č. 2/40. Na zdejší informační tabuli stálo, že Peter Stache (novinář a amatérský sportovec, který zemřel v roce 2006) popsal začátkem léta 2005 výlet na Nordkap v německém tisku. „Pouze bílý kůl u hraničního kamene 2/40 vyznačuje uprostřed lesa nejsevernější bod České republiky. Zde je tedy nejsevernější místo bývalé Rakousko-uherské monarchie a dnešní České republiky. Ani v Krkonoších, ani v Krušných horách nezasahuje Česko tak daleko do Německa.“ Na druhou návštěvu v červenci roku 2013 jsem se vybavil hlášením se svými závěry ohledně toho, že nejsevernějším bodem ČR není hraniční mezník č. 2/40, ale jeho soused s č. 2/41. Hlášení jsem vložil do turistického deníku na místě a zároveň informoval obec Lobendava. Dne 28. října 2013 byl na místě odhalen pamětní kámen informující o nejsevernějším hraničním bodě České republiky č. 2/41.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle (1-2), nejsevernější místo v roce 2013 (3-6).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg