Ostatní cíle

Ostatní cíle pohraniční turistiky, které nebyly pojaty do ucelených oblastí, tvoří rozmanitý a neuzavřený okruh.

 

Významné krajinné a přírodní prvky v pohraničí

 

a) suchozemské útvary jakožto skalní útvary, mýtiny, lesy a další,

b) vody jakožto prameny řek, studánky, přehrady, jezera, nádržky a další,

c) filmová místa,

d) jinak významná místa.

 

Pietní místa

 

Pietní místa v pohraničí jsou tichým odkazem historie a osudů našeho pohraničí. V našem pohraničí byla hustá síť osad, samot a turistických chat. Naše pohraničí se bránilo a střežilo proti nepříteli. Naše pohraničí bylo ovlivněno historickými událostmi. V důsledku toho všeho nacházíme v pohraničí pietní místa. Pietními místy jsou zrestaurované (sakrální) stavby nebo jejich části a památníky v zaniklých osadách. Pietními místy jsou pomníčky umučených a padlých, kteří střežili a bránili československé hranice a dále památníky našich ochránců hranic. Pietními místy jsou místa, u kterých stály zajatecké tábory.

 

Muzea

 

Kamenná a venkovní muzea v pohraničí obsahují sbírky a exponáty spjaté s historickými etapami a osudy našeho pohraničí.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz