Ostatní cíle

Ostatní cíle pohraniční turistiky, které nebyly pojaty do ucelených oblastí tvoří rozmanitý a neuzavřený okruh.

 

Významné krajinné a přírodní prvky v pohraničí

 

a) suchozemské útvary jakožto skalní útvary, mýtiny, lesy a další,

b) vody jakožto prameny řek, studánky, přehrady, jezera, nádržky a další,

c) filmová místa,

d) jinak významná místa.

 

Pietní místa

 

Pietní místa v pohraničí jsou tichým odkazem historie a osudů našeho pohraničí. V našem pohraničí byla hustá síť osad, samot a turistických chat. Naše pohraničí se bránilo a střežilo proti nepříteli. Naše pohraničí bylo ovlivněno historickými událostmi. V důsledku toho všeho nacházíme v pohraničí pietní místa. Pietními místy jsou zrestaurované (sakrální) stavby nebo jejich části a památníky v zaniklých osadách. Pietními místy jsou pomníčky umučených a padlých, kteří střežili a bránili československé hranice a dále památníky našich ochránců hranic. Pietními místy jsou místa, u kterých stály zajatecké tábory.

 

Muzea

 

Kamenná a venkovní muzea v pohraničí obsahují sbírky a exponáty spjaté s historickými etapami a osudy našeho pohraničí.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: významné krajinné a přírodní prvky v pohraničí (1-8, z toho sopka Železná hůrka 1, Luzenské údolí 2, úvozová Zlatá stezka u Strážného 3, pramen řeky Moravy 4, studánka u Kyseleckého hamru 5, Prášilské jezero 6, filmová Klostermannova chalupa v Srní 7, zřícenina hradu Vítkův kámen 8), pietní místa (9-18, z toho památník osady Václav 9, památník osadám v okolí Prášil 10-12, kostel osady Červené Dřevo 13, památník ochráncům hranic v Krásné u Aše 14-15, pomník ochráncům hranic u Studánek 16, pomník ochránce hranic u Hraničné 17, památník u zajateckého tábora v Nýznerově 18), muzea (19-21, z toho kamenné muzeum železné opony ve Valticích 19-20, venkovní muzeum železné opony na Bučině (21).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz