Nejzápadnější bod

Nejzápadnější bod České republiky se nachází na česko-německých hranicích u obce Krásná v ašském výběžku hranice. Nejzápadnější bod se nachází v hraničním vodním toku, v důsledku čehož je vyznačen hraničními znaky nepřímo.

 

Západní pól, který je po turistické stránce udržován, jsem navštívil v letech 2012-2014. Nejzápadnějším bodem ČR je místo, kde Újezdský potok coby hraniční vodní tok opouští hranici a teče dál do Bavorska. Hranice se v nejzápadnějším bodu lomí a nehledě na strouhu jež vtéká do Újezdského potoka, probíhá dále v přímé linii severovýchodním směrem. Újezdský potok je pojmenován podle zaniklé osady Újezd, která se zde nacházela.

 

Nejzápadnější bod ČR se tedy nachází v Újezdském potoce. Bod (a zároveň lom státní hranice) je vyznačen nepřímo hraničními mezníky č. 9C a 9D. Hraniční mezník č. 9C je nejzápadnějším hraničním znakem ČR. Letopočty 1844 na meznících upomínají na ustálení česko-bavorské hranice – byly vyřešeny sporné hraniční otázky a v některých místech byla hranice osázena novými mezníky. Mezi Čechami a Bavorskem byla uzavřena dne 24. června 1862 hraniční smlouva a její přílohou byly hraniční protokoly z let 1845, 1846 a 1849.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle (1-2), nejzápadnější místo v roce 2014 (3-8, z toho český mezník 5-6, bavorský mezník 7-8).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz