Nejvýchodnější bod

Nejvýchodnější bod České republiky se nachází na česko-polských hranicích u obce Bukovec v Beskydech. Nejvýchodnější bod se nachází v hraničním vodním toku, v důsledku čehož je vyznačen nepřímo hraničním znakem.

 

Východní pól, který je po turistické stránce udržován, jsem navštívil v letech 2012-2013. Nejvýchodnějším bodem ČR je místo, kde z Polska přitékající Oleška začíná být hraničním vodním tokem. Hranice se v nejvýchodnějším bodu lomí a probíhá dále v přímé linii jižním směrem.

 

Nejvýchodnější bod ČR se tedy nachází v potoce Oleška. Bod (a zároveň lom státní hranice) je vyznačen nepřímo hraničním znakem č. I/12bP, který se nachází na polském území. Na mezníku je vytesaný letopočet 1920, který upomíná na konečné řešení problematické oblasti Těšínska. Definitivní hraniční čára československo-polské hranice v oblasti Těšínska, Oravy a Spiše byla zanesena do Rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920. Rozhodnutí konference velvyslanců, společně s Versailleskou a Sévreskou mírovou smlouvou, stanovily nové československo-polské hranice. Hraniční mezník č. I/12a, kterým probíhá hranice v přímé linii jižním směrem, je zároveň nejvýchodnějším hraničním znakem ČR.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle (1-2), nejvýchodnější místo v roce 2013 (3-8, z toho český-polský mezník 5-6, polský mezník 7-8).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz