Strážci poválečných hranic

Po 2. světové válce se Evropa rozdělila na východ a západ a část československé státní hranice se stala neprostupnou. Podél západních a jižních československých hranic byla později vztyčena železná opona. Specifická byla situace v poválečných letech (ve druhé polovině 40. let), kdy na naše území a zpět pronikali ozbrojení agenti a zločinci s cílem organizovaných vražd, sabotáží a páchání škod různého typu.
 
Ve druhé polovině 40. let střežily naše hranice útvary prozatímního charakteru – Pohotovostní pluk Národní bezpečnosti a pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Tyto jednotky nemohly na hranicích působit dlouho. Strážci měli malé zkušenosti s ochranou hranic, nedisponovali požadovaným výcvikem, materiální zabezpečení útvarů včetně techniky bylo zastaralé a bylo jich jednoduše málo.
 
Pohotovostní pluk 1 Národní bezpečnosti působil na hranicích od května 1945 do června 1946. Po tomto datu střežily hranici pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti, což právně zpečetil v roce 1948 přijatý zákon č. 275/1948 Sb., kterým se přenesla působnost Finanční stráže v pohraničních oblastech na pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Hlavním úkolem pohraničních esenbáků bylo ochránit hranici před špiony a diverzanty, kteří pronikali na naše území nebo naopak.  
 
Na přelomu 40. a 50. let se začal formovat profesionální sbor ke střežení hranic – Pohraniční stráž.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: strážci poválečných hranic u hranic s Bavorskem (1-2), příslušníci pohraničního útvaru SNB Srní (3-4).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg