Publikační činnost

Knihy
 
Zdeněk Šmída. Vývoj českých státních hranic. Praha : Fortuna, 2016. 232 s. ISBN 978-80-7373-131-1.
 
Zdeněk Šmída. Z historie 10. brigády Pohraniční stráže Volary. Praha : Fortuna, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7373-140-3. 
 
Zdeněk Šmída. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (k poctě 100. výročí vzniku ČSR). Brno : Tribun EU, 2018. 250 s. ISBN 978-80-263-1431-8.
 
Zdeněk Šmída. Tajemství šumavské hranice. Plzeň : Starý most, 2019. 240 s. ISBN 978-80-7640-004-7.
 
Zdeněk Šmída. Předválečným Modravskem v koloritech. Brno : Tribun EU (malonákladový tisk), 2020. 70 s.
 
Zdeněk Šmída. Šumava - Modravské pláně. 2. vyd. Brno : Tribun EU, 2020. 276 s. ISBN 978-80-263-1582-7. (1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 326 s. ISBN 978-80-263-1066-2.)
 
Články
 
Zdeněk Šmída. Vývoj hranice na Šumavě : pohraniční hvozdy a bažiny, kde se utvářelo česko-bavorské pomezí. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, str. 28-29. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Na Javoří Pile bývalo rušno : tajemné místo, kde se psala historie Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2016, str. 30-31. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Reliktní hranice na Šumavě : tiší svědkové z kamene. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2017, příloha - Šumavská mozkovka 2016, str. 4-5. ISSN 0862-5166.
 
František Beneš. Vývoj českých státních hranic (recenze knihy). Geodetický a kartografický obzor, měsíčník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, květen 2017, str. 105-106. ISSN 1805-7446.
 
Zdeněk Šmída. O jedné šumavské pile u hraničních potoků : na pomezí dvou českých obcí, dvou potoků, dvou států. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2017, str. 20-21. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Co bude s Roklanskou chatou? Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, jaro 2018, str. 6-8. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Trojmezní sloup na Králickém Sněžníku. Zlatý roh, zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem, duben 2018, str. 5. Ev. č. MK ČR E 13110. 
 
Zdeněk Šmída. Život lidí v Podroklaní. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, léto 2018, str. 10-12. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Vranečský rybník na česko-bavorském pomezí u Rozvadova. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, podzim 2018, str. 28-29. ISSN 1802-3622.
 
Jan Řezníček. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (recenze knihy). Geodetický a kartografický obzor, měsíčník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, říjen 2018, str. 231. ISSN 1805-7446.
 
Zdeněk Šmída. Dřevařské kolonie v pralesech za Modravou : i v hlubokých pralesovitých hvozdech uprostřed slatin žili lidé. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2018, str. 24-25. ISSN 0862-5166.
 
Zdeněk Šmída. Archivní letecké snímky jako doklad staré Šumavy a Českého lesa. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, zima 2018, str. 24-25. ISSN 1802-3622.
 
Petra Gronwaldtová Wagnerová. Almanach československých státních hranic 1918-1938 (recenze knihy). Správní právo, měsíčník Ministerstva vnitra České republiky, prosinec 2018, str. 558. ISSN 0139-6005.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Rozvadov/Waidhaus. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, jaro 2019, str. 22-23. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Folmava/Furth im Wald. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, léto 2019, str. 22-23. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, podzim 2019, str. 22-24. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Významné hraniční přechody Šumavy a Českého lesa : Strážný/Philippsreut. Vítaný host, čtvrtletník Nakladatelství a vydavatelství RegionAll, zima 2019, str. 8-9. ISSN 1802-3622.
 
Zdeněk Šmída. Vývoj šumavského Trojmezí : vystřídaly se tady čtyři kameny. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2020, str. 26-27. ISSN 0862-5166.
 
Ocenění
 
1. místo v soutěži Šumavská mozkovka 2016 - 25. a 26. květen 2017 na Debrníku a Rovině, článek v deníku Právo/Jihozápadní Čechy z 30. května 2017
 
 
2. místo v soutěži Média na pomoc památkám v kategorii publicistika, za seriál o hraničních přechodech v časopise Vítaný host - 23. ročník vyhlášený 15. září 2020 v Praze
 
 
 
SOUBORY KE STAŽENÍ: