Hraniční pruh a volná kruhová plocha

K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení hraniční pruh o šíři 1 metr (pruh je široký celkem 2 metry, z toho vždy po 1 metru na každém území státu). Na úsecích nepřímého vyznačení hranic je kolem každého hraničního znaku volná kruhová plocha o poloměru 1 metr. Ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, zákonodárce odkazuje na zajištění přehlednosti respektive zřetelnosti průběhu státní hranice.

 

Hraniční pruh a volná kruhová plocha jsou udržovány trvale přehledně, bez vzrostlé vegetace a jiných překážek, které by ztěžovaly viditelnost a zřetelnost průběhu státních hranic. V hraničním pruhu a volné kruhové ploše je zakázáno provádět stavby nebo jinou činnost, která by narušila celistvost hraničních znaků nebo zhoršila zřetelnost průběhu státních hranic. Ze zákazu jsou vyňaty tzv. stavby ve veřejném zájmu – silnice, železnice, mosty, energetická nebo telekomunikační vedení aj. Do zákazu logicky nebudou patřit původní stavby mající společné kulturní dědictví pro oba státy (typické zejména pro sakrální stavby).

 

Tzv. čištění hraničního pruhu a volné kruhové plochy provádí soukromý subjekt, kterého stát těmito pracemi pověří. I když je podle zákonné úpravy (a též smluvní úpravy mezi státem a soukromým subjektem) prováděno čištění státní hranice pravidelně a v celé její délce, soudím, že čistící práce by měly připadat v úvahu tam, kde je státní hranice „více na očích,“ tam, kde je bezprostřední okolí hranice souvisle využíváno, dále tam, kde vzrostlá a podmáčená vegetace brání v pochůzkách státní hranicí a nakonec tam, kde vlivem povětrnostních podmínek došlo k výraznému narušení hraničního pruhu a volné kruhové plochy (popadané stromy).

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vyčištěný hraniční pruh (1-2, z toho v důsledku polomové kalamity 1, v důsledku obnovy hraničních znaků 2), volná kruhová plocha (3-5).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz