Masív Králického Sněžníku z výšky

Masív Králického Sněžníku odvděčí diváka nejen na souši, ale i z nebes.

 

Prezentováno je celkem 27 fotografií, které zachytil Jiří Jiroušek na motorovém paraglidingu. Fotografie jsou utříděny v souvislé posloupnosti. Za možnost publikování patří Jiřímu Jirouškovi poděkování.

 

Pro přiblížení fotografie klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz „Zobrazit obrázek“ a použijte lupu.

 

 

01 / Panoramatická fotografie Masívu Králického Sněžníku s hraničním a mokrým hřebenem - oba hřbety tvoří jakousi podkovu, proříznutou údolím řeky Moravy. Dominantou je hora Králický Sněžník, od níž se hřebeny rozbíhají. Z hraničního hřebenu (nalevo) vystupují kóty Malý Sněžník-Hleďsebe-Klepý. Z mokrého hřebenu (napravo) vystupují kóty Stříbrnická-Černá kupa-Sušina-Podbělka-Slamník. V údolí kolem horního toku řeky Moravy se rozprostírá obec Dolní Morava. O hranice tu není nouze. Hraničním hřebenem probíhá česko-polská státní hranice. Mokrým hřebenem probíhá správní hranice Olomouckého a Pardubického kraje. Řeka Morava v údolí odděluje Čechy a Moravu. Načež obec Dolní Morava se skládá ze tří částí - dvě části obce (Horní Morava a Dolní Morava) náleží k Čechám a jedna část obce (Velká Morava) náleží k Moravě.

 


 

 

02 / Panoramatická fotografie Masívu Králického Sněžníku s hraničním a mokrým hřebenem - oba hřbety tvoří jakousi podkovu, proříznutou údolím řeky Moravy. Dominantou je hora Králický Sněžník, od níž se hřebeny rozbíhají. Z hraničního hřebenu (napravo) vystupují kóty Malý Sněžník-Hleďsebe-Klepý. Z mokrého hřebenu (nalevo) vystupují kóty Stříbrnická-Černá kupa-Sušina-Podbělka-Slamník. Hlubokým zářezem mezi oběma hřbety protéká horní tok řeky Moravy.

 

 

 

 

03 / Králický Sněžník.

 

 

 

 

04 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

05 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

06 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

07 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

08 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

09 / V popředí trojmezní hraniční sloup na Králickém Sněžníku a Vlaštovčí kameny. V pozadí hraniční hřeben.

 

 

 

 

10 / Králický Sněžník.

 

 

 

 

11 / Králický Sněžník.

 

 

 

 

12 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

13 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

14 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

15 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

16 / Vrcholová plošina Králického Sněžníku.

 

 

 

 

17 / V popředí louka s chatou Schronisko na Sniezniku. V pozadí hraniční hřeben.

 

 

 

 

18 / Chata Schronisko na Sniezniku.

 

 

 

 

19 / Hraniční hřeben s kótami Králický Sněžník-Malý Sněžník-Hleďsebe. Hřbet se svažuje do údolí horního toku řeky Moravy.

 

 

 

 

20 / Hraniční hřeben s kótami Hleďsebe-Klepý.

 

 

 

 

21 / Hraniční hřeben s kótami Hleďsebe-Klepý. Hřbet se svažuje do údolí horního toku řeky Moravy.

 

 

 

 

22 / Klepý coby Střecha Evropy - ze svahů Klepáče stékají vody do tří moří. Na českých jižních svazích pramení Lipkovský potok, který se vlévá do Tiché Orlice, Labe a patří k úmoří Severního moře. Na polských západních svazích pramení Kladská Nisa, která se vlévá do Odry a patří k úmoří Baltského moře. Vody z českých východních svahů stékají jako pravostranné přítoky do řeky Moravy, která se vlévá do Dunaje a patří k úmoří Černého moře.

 

 

 

 

23 / Mokrý hřeben s kótami Černá kupa-Sušina-Podbělka-Slamník. Mezi kótami jsou zářezy s horními toky potoků (Pětipotočí, Poniklec, Kamenitý potok), které jsou levostrannými přítoky řeky Moravy.

 

 

 

 

24 / Mokrý hřeben s kótami Černá kupa-Sušina-Podbělka-Slamník. Mezi kótami jsou zářezy s horními toky potoků (Pětipotočí, Poniklec, Kamenitý potok), které jsou levostrannými přítoky řeky Moravy.

 

 

 

 

25 / Mokrý hřeben s kótami Sušina-Podbělka. Mezi kótami je zářez s potokem Poniklec, který je levostranným přítokem řeky Moravy.

 

 

 

 

26 / V popředí Stezka v oblacích na svazích Slamníku. V pozadí Králický Sněžník se zářezem horního toku řeky Moravy.

 

 

 

 

27 / Stezka v oblacích na svazích Slamníku.

 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz