Železná opona Šumavy

Železná opona na Šumavě se dotkla střežení státních hranic se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Koncepce ochrany a ostrahy státních hranic byla odlišná v 50. a 60. letech (první linie) a v 70. a 80. letech (druhá linie). Důkazem toho je zejména dislokace pohraničních útvarů, která je rozepsána níže. Zatímco k roku 1951 (zaujetí sestavy Pohraniční stráže) oblast Šumavy střežilo 43 pohraničních rot, které byly dislokovány ke třem pohraničním brigádám (7. brigáda Sušice, 10. brigáda Volary a 15. brigáda České Budějovice), v roce 1984 to byla méně než polovina tohoto počtu - celkem 19 pohraničních rot při dvou pohraničních brigádách (9. brigáda Domažlice a 7. brigáda Sušice).

 

Pro první linii Pohraniční stráže na Šumavě se budovaly roty v blízkosti státních hranic, a to na odlesněných a odvodněných mýtinách uprostřed lesů. Domovem pohraničníků zde byly jednoduché dřevěné UBA baráky, které se v 60. letech začaly modernizovat na zděné TUBA objekty. V místech zaniklých osad se baráky zpravidla nebudovaly. Zde se adaptovaly prostorné objekty - školy, fary, hostince, věže kostelů sloužily jako pozorovatelny. Některé roty sídlily v bývalých celnicích a objektech financů. Pro druhou linii Pohraniční stráže na Šumavě se budovaly nové prostorné objekty (tzv. horské hotely) v blízkosti nebo přímo v pohraničních obcích.

 

Roty první linie na starých fotografiích - Javoří Pila coby baráky, Pasečná coby baráky, Zvonková coby škola a fara, Kyselov coby celnice (obrázek 1 zdroj: Vladimír Mikuša, obrázek 2 zdroj: František Cirhan, obrázek 4 zdroj: Ladislav Novák)

 

 

 

Roty první linie v současnosti - Soutok coby baráky, Račín coby škola

 

 

 

 

Roty druhé linie na starých fotografiích - Javoří Pila, Pasečná, Svatá Kateřina

 

 

 

 

Roty druhé linie v současnosti - Polom, Pasečná

 

 

 

 

V 50. a 60. letech železnou oponu představovalo elektrické zařízení k ochraně hranic (EZOH) - hlavním prvkem EZOH byla stěna drátěného zátarasu, která byla zesílena několika vodiči s vysokým napětím 2000-6000 voltů. Zařízení EZOH vedlo nerozumným terénem v blízkosti státních hranic - příroda okolo hranic na Šumavě si rozhodně nevybírala - dráty překonávaly hory a svahy, husté lesy, podmáčené planiny a bažiny. Elektrický proud ve drátěném zátarasu byl vypojen ke konci roku 1965. Drátěný zátaras, již bez proudu, ještě nějaký čas sloužil jako překážka pro narušitele. Koncem 60. let byl vybudován nový drátěný zátaras, tzv. signální stěna U-60. Ta byla posunuta již více do vnitrozemí. V 70. a 80. letech se signální stěna modernizovala verzemi U-70 a U-80. Signální stěny na Šumavě vesměs kopírovaly linie dnešních zpevněných (a mnohdy zároveň i turistických) cest a lesních průseků, které se přímočaře táhnou okolo hranic.

 

Hlavní prvek železné opony na starých fotografiích - na obr. 1 a 2 elektrifikovaný drátěný zátaras, na obr. 3 a 4 signální stěna

 

 

 

 

Průseky po elektrifikovaném drátěném zátarasu a prvky jeho konstrukce

 

 

 

 

Linie po signálních stěnách

 

 

 

 

Součástí obrany československých západních hranic byly objekty polní obrany státních hranic (které byly zahrnuty do tzv. utajené obrany železné opony). Typickým příkladem objektů polní obrany se staly železobetonové palebné kulometné objekty a pozorovatelny. Železobetonové objekty byly zabudovány do rozvalin domů zaniklých příhraničních osad, jiné se nacházely na horizontech, svazích a dalších místech, která zaručovala pozorování nepřítele a případnou obranu. Na Šumavě se tyto objekty nacházejí zejména u Železnorudského průsmyku a na linii zaniklých osad od Bučiny po Nové Údolí. Na hranicích s Rakouskem lze objekty vypozorovat u Zadní Zvonkové. Dalšími příklady objektů polní obrany jsou protitankové překážky (příkopy, rozsocháče a ježci z oceli a železobetonu), protipěchotní překážky (překážkové kolíky, ostnaté dráty) a závory.

 

Objekt polní obrany státních hranic na Bučině

 

 

 

 

Jednotlivé fáze odkrývání objektu polní obrany státních hranic na Silnici

 

 

 

 

Promítneme-li úsek Šumavy do pole (od silnice Nýrsko-hraniční přechod na Svaté Kateřině k silnici Přední Výtoň-hraniční přechod na Guglwaldu), vypadala dislokace ve členění brigáda-prapor-rota k rokům 1951 a 1984 následovně.

 

Dislokace pohraničních útvarů na Šumavě k roku 1951

 

1. prapor Nýrsko / Sušice č. 7

2. rota Svatá Kateřina

3. rota Kóta nad Chodskou Úhlavou

4. rota Zadní Chalupy

5. rota Údolí Lovečná (v krátké době přemístěna - rota Hamry)

 

2. prapor Železná Ruda / Sušice č. 7

6. rota Na Ostrých boudách nebo též Ostrý (v krátké době přemístěna - rota Hamry II.-Pod Ostrým)

7. rota Černé jezero

8. rota Svarožná nebo též Svarožná II.

9. rota Alžbětín nebo též Svarožná I.

10. rota Debrník

11. rota Polom

 

3. prapor Prášily / Sušice č. 7

12. rota Plesné jezero nebo též Laka jezero

13. rota Ždánidla nebo též Gsenget

14. rota Nad Prášilským jezerem

15. rota Poledník nebo též Jelení skok

 

4. prapor Modrava / Sušice č. 7

16. rota Javoří Pila

17. rota Roklanská slať nebo též Soutok

18. rota Roklan nebo též Roklanská hájenka

19. rota Šumná nebo též Slatě

20. rota Březník

 

1. prapor Kvilda / Volary č. 10

1. rota Švele

2. rota Prameny Vltavy

3. rota Bučina

4. rota Kóta

5. rota Knížecí Pláně

 

2. prapor Kunžvart nebo též Strážný / Volary č. 10

6. rota Žďárek

7. rota Světlé Hory

8. rota Horní Silnice

9. rota Dolní Silnice

10. rota Cazov (v krátké době přemístěna - rota České Žleby)

 

3. prapor Stožec / Volary č. 10

11. rota Krásná Hora

12. rota Nové Údolí

13. rota Stoka

14. rota Třístoličník

15. rota Plešné jezero

 

4. prapor Horní Planá / Volary č. 10

16. rota Planina

17. rota Smrčina

18. rota Zvonková

19. rota Celnice

20. rota Račín

 

1. prapor Přední Výtoň / České Budějovice č. 15

1. rota Dolní Vltavice (v krátké době přemístěna - rota Kyselov)

2. rota Rychnůvek I. (v krátké době přemístěna - rota Koranda)

3. rota Rychnůvek II. (v krátké době přemístěna - rota Pasečná)

4. rota Pasečná (v krátké době přemístěna - rota Spáleniště)

 

Dislokace pohraničních útvarů na Šumavě k roku 1984

 

3. prapor Nýrsko / Domažlice č. 9

17. rota Svatá Kateřina

18. rota Pod Ostrým nebo též Hamry

 

1. prapor Železná Ruda / Sušice č. 7

1. rota Černé jezero

2. rota Svaroh

3. rota Debrník

4. rota Polom

5. rota Prášily

6. rota Javoří Pila

 

2. prapor Volary / Sušice č. 7

7. rota Kvilda

8. rota Borová Lada nebo též Knížecí Pláně

9. rota Žďárek

10. rota Dolní Silnice

11. rota České Žleby

12. rota Stožec

13. rota Nová Pec nebo též Klápa

 

3. prapor Lipno / Sušice č. 7

14. rota Zvonková

15. rota Kyselov

16. rota Pasečná

17. rota Spáleniště

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (026-SUM)

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz