Kniha o státních hranicích

Kniha má 232 stran a 27 obrázků.

 

Dílo je rozděleno do dvou bloků. První blok knihy (kapitoly 1 až 13) se zabývají povšechnou teorií státních hranic. Dozvíte se něco o vytváření hraniční čáry, dále jsou zmíněny jednotlivé druhy hranic a fáze jejich stanovení, vyznačení hranice hraničními znaky, problematika hraničních dokumentů a další zajímavosti. Státní hranice jsou vytyčeny, udržovány a jinak spravovány lidmi – jsou zmíněny jednotlivé subjekty podílející se na správě hranic, zejména pak zeměměřická správa. Státní hranici spravují k tomu pověření lidé, ale daleko důležitější poslání měli v minulosti panovníci, vítězové válek a dnes politici. Druhý blok knihy (kapitoly 14 až 20) tak pojednává o klíčových vývojových etapách našich hranic, které byly upraveny rozhodnutími panovníků a zemských komisí, mírovými smlouvami a hraničními statuty. V konkrétní rovině půjde o zemské hranice Rakouska-Uherska, prvorepublikové československé hranice, okleštěné protektorátní hranice, socialistické československé hranice a současné státní hranice České republiky. Ke knize jsou připojeny přílohy – obrázková galerie, hraniční slovníček a shrnující tabulky o vývoji našich hranic od roku 1918 do současnosti.

 

Objednání knihy

 

Knihu lze objednat emailem zasláním objednávky na adresu: zdenek.smida@email.cz

 

Cena výtisku: 250 Kč

Poštovné a balné: 50 Kč

 

Platbu preferuji na bankovní účet. Neváhejte se na cokoliv zeptat - vše je o domluvě.

 

Kniha je rovněž v prodeji v expedičním středisku nakladatelství Fortuna (Říčanská 108, Čestlice u Prahy).

 

 

Obálka a obsah (pro přiblížení klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz „Zobrazit obrázek“ a použijte lupu)

 

 

 

Křest knihy

Knize se dostalo křtu na Králickém Sněžníku v nadmořské výšce 1 424 metrů. Stalo se tak dne 7. prosince 2016.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz