Historické fotografie u hranic a jejich identifikace

S poznáváním našeho pohraničí spojuji i sběratelství dobových fotografií. Tu a tam je zapotřebí některé fotografie lokalizovat respektive identifikovat. Konkrétně jde o historické fotografie na nichž u státních hranic pózují lidé – ať už osadníci, vojáci nebo turisté. Na obrázku nemusejí vždy být lidé –  u hraničního kamene může být například osada, hora nebo jiný prvek v krajině. Tak i tak, jednu věc mají tyto historické obrázky společnou. Je na nich vyobrazena státní hranice s hraničním značením a mnohdy k obrázkům neexistuje popis. Nevíme tedy, kde se vyobrazené místo na hranicích nachází. Obrázek tak ztrácí na hodnotě.

 

K dosažení identifikace cenné dobové fotografie můžeme dojít několika způsoby. Základem všeho jsou znalosti příslušného úseku státní hranice a terénu jenž na hraniční čáru navazuje. Tyto znalosti někdy k dosažení identifikace postačí. Pokud nikoliv, je třeba využít aplikaci statnihranice.cz, dále námi zdokumentované hraniční znaky a významné krajinné prvky z terénu, dobové obrázky, mapy a další pomůcky.

 

Prezentace několika ukázek z česko-bavorské státní hranice

 

Fotografie z hranice s Bavorskem / hraniční znak č. 33 (hraniční úsek č. IX česko-bavorské hranice) se nachází u řeky Svarožná (okres Klatovy).

 

 

 

Fotografie z hranice s Bavorskem / hraniční znak č. 14 (hraniční úsek III česko-bavorské hranice) se nachází u hraničního přechodu Svatý Kříž/Waldsassen (okres Cheb).

 

 

 

Fotografie příslušníků Pohraniční stráže / hraniční znak č. 15-0/1 (hraniční úsek VII česko-bavorské hranice) se nachází u zaniklé osady Hraničná (okres Domažlice).

 

 

 

Fotografie příslušníků Pohraniční stráže / hraniční znak č. 15C (hraniční úsek IX česko-bavorské hranice) se nachází u Chodské Úhlavy (okres Klatovy).

 

 

 

 

Fotografie příslušníků pohraničních útvarů SNB / hraniční znak č. 10/2 (hraniční úsek VIII česko-bavorské hranice) se nachází u kóty Smrčí (okres Domažlice).

 

 

 

Fotografie příslušníka německého pohraničního orgánu / hraniční znak č. 2/3-0/1 (hraniční úsek VIII česko-bavorské hranice) se nachází u hraničního přechodu Lísková/Waldmünchen (okres Domažlice).

 

 

 

 

Fotografie příslušníka německého pohraničního orgánu / hraniční znak č. 22 (hraniční úsek VIII česko-bavorské hranice) se nachází u železničního přechodu Česká Kubice/Furth im Wald (okres Domažlice).

 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz