Roklanská chata v Podroklaní

Bouřlivý rozvoj turistiky v období první republiky přiváděl na Šumavu stále více turistů. V kraji okolo Modravy nebyla situace jiná. Lidé chodili z Březníku a Javoří Pily do Podroklaní a po chodníčku turisticky vyznačeném pokračovali přes hranici k Roklanu a Roklanskému jezeru. V zapomenuté krajině Podroklanské mýtiny byli turisté vždy přátelsky vítáni.

 

V době, kdy v Podroklaní ještě nestála Roklanská chata Klubu československých turistů, plnila funkci turistického azylu Roklanská hájenka. V Roklanské hájence bylo možné se u rodiny lesního personálu občerstvit a dokonce i přespat. Turistika znamenala pro obyvatele hájenky vítaný finanční přínos, i když za cenu tvrdé práce. Zlatá léta turistiky gradovala ve 30. letech 20. století a proto bylo přistoupeno k výstavbě turistické chaty Klubu československých turistů.

 

V roce 1935 bylo započato se stavbou Roklanské chaty pobočkou Klubu československých turistů ze Sušice. Chata byla stavěna podle projektu sušického architekta Karla Houry. Slavnostně byla otevřena v roce 1937. Chata sloužila turistům velmi krátce, jelikož na podzim roku 1938 dochází k zabrání československého pohraničí. Na prvorepublikových pohlednicích je tak Roklanská chata zabrána pouze jedinkrát, a to v roce 1936 při výstavbě.

 

Roklanská chata přežila 2. světovou válku. Život do Roklanské chaty se nakrátko vrátil v poválečných letech. Dokazuje nám to alespoň pohlednice z roku 1947, na které si před Roklanskou chatou hrají děti.

 

V 50. a 60. letech 20. století byla již bývalá turistická Roklanská chata jedním z objektů pohraniční roty Roklanská hájenka (Roklan). Hlavní budova roty se postavila hned nad chatou. Mimo hlavní budovy a Roklanské chaty (ve které byly mimo jiné i koňské stáje) do soustavy objektů roty patřil finský domek pro důstojníky, kůlna, kotce pro psy, překážková dráha a altánek. Po zrušení roty v roce 1963 sloužila Roklanská chata jako odloučené stanoviště (tzv. piket) pohraniční roty Březník. I přesto však přežila i komunistický režim. V roce 1995 byla chata opravena – byl opraven krov, dále střecha (namísto eternitových tašek byl osazen dřevěný šindel) s komínem a přední stěna budovy. Vnitřní část chaty opravena nebyla. Dnes je Roklanská chata opuštěná a chátrá.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-3, z toho rok 1947 2-3), železná opona (4-6), současný stav (7-14).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz