ČR-Slovensko-Polsko

Vznik nezávislé České republiky, Slovenské republiky a dalších demokracií v Evropě v 90. letech minulého století s sebou přinesl vznik nového trojmezí České republiky, Slovenské republiky a Polska. Trojmezí vzniklo v Beskydech u obce Hrčava.

 

Trojmezí bylo určeno ve strži koryta potoka. Ve strži je umístěn trojboký žulový jehlan na kamenném podstavci. Tento trojmezní bod, nikterak označený a nezanesený do hraničních dokumentů jako hraniční znak, je určen pouze geometricky – představuje střed kružnice opsané vrcholům rovnoramenného trojúhelníka. Tyto vrcholy tvoří tři trojboké žulové monolity – každý z nich se nachází na území příslušného státu a je osazen státním znakem. Monolity byly osazeny v roce 1995.

 

Trojmezí jsem navštívil v letech 2012 a 2013. Místo je po turistické stránce udržováno, avšak chybí pohodlný přístup do strže potoka ke trojmeznímu kameni.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: trojmezí v letech 2012-2013 (1-10, z toho české území 1-2, slovenské území 3-4, polské území 5-6, trojboký jehlan 7-10), zobrazení v česko-slovenském hraničním dokumentárním díle (11).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz