Těžké opevnění jižní Moravy

Pevnostní opevnění se na hranici s Rakouskem začalo budovat již od roku 1936. Projekt spočíval ve výstavbě souvislé linie lehkého opevnění, přičemž systém linie měl být postupně prokládán těžkými objekty na obranu nejexponovanějších úseků a důležitých komunikací. Stavba jednotlivých úseků byla zahájena v jižních Čechách a na jižní Moravě. V roce 1937 byly v těchto prostorech dokončeny všechny úseky lehkého opevnění vzoru 36 a začalo se s budováním linií objektů vzoru 37.

 

V roce 1938 (tedy v době anšlusu Rakouska) se k linii lehkého opevnění přidala výstavba těžkých objektů. V tomto roce se rovněž započalo s budováním linie lehkého opevnění na řece Moravě. Stavebně dokončeny byly stovky lehkých objektů, na jižní Moravě bylo dokončeno 6 objektů těžkých.

 

Byly vybudovány pěchotní sruby s označením MJ-S v tomto sledu (od západu k východu) – podúsek Šatov (2 Úvoz, 3 Zahrada, 4 Zatáčka), podúsek Hevlín (15 Závora, 16 Výběžek) a podúsek Mikulov (29 Svah). Pěchotní sruby byly nesouvisle rozprostřeny na třech různých místech. V jejich okolí se nachází další rozestavěné pěchotní sruby.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: 2 Úvoz (1), 3 Zahrada (2-6), 15 Závora (7-9), 16 Výběžek (10-12).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz