Dělostřelecká tvrz Bouda

Tvrz Bouda je jednou z pěti dělostřeleckých tvrzí československého opevnění, které byly do září roku 1938 po stavební stránce dokončeny. Tvrz Bouda se rozkládá kolem stejnojmenné kóty (845 m. n. m.). Tvrz Bouda je komplexem pěti objektů – tvrzových srubů, které propojuje hluboko pod zemí velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů (celková délka 1.5 km). Bojové objekty tvrze byly naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní. Byly postaveny v nejvyšším stupni odolnosti – stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3.5 metru. V sestavě tvrze Bouda s označením K-(Ba)-S se nachází vchodový srub (22a Krok), dále tři pěchotní sruby (21 Kazi, 23 Teta, 24 Libuše) a objekt určený pro zabudování otočné a výsuvné dělové věže (22 Horymír).

 

Stejně jako výše uvedené objekty tvrze, je velmi zachovalý i rozsáhlý podzemní komplex, který obsahuje prostory pro zajištění dlouhodobého boje osádky tvrze. Lze spatřit prostorné sály pro filtrovnu vzduchu, pevnostní elektrárnu, skladiště munice, válečná kasárna s kuchyní a ošetřovnou, pevnostní úzkorozchodnou dráhu a mnohé další. Podzemní prostory měly poskytnout bezpečné zázemí osádce čítající 300-400 mužů. Tvrz Bouda je i přes značnou devastaci v době okupace a po 2. světové válce nejzachovalejší stavbou svého druhu na území České republiky – po válce bylo přistoupeno k fázovým rekonstrukcím. Z tohoto důvodu byla tvrz Bouda v roce 1995 vyhlášena kulturní památkou České republiky.

 

Výstavba tvrze Bouda byla zahájena 1. října 1936 a stavba byla dokončena za neuvěřitelných 24 měsíců. Podle období výstavby zde pracovalo 250 až 800 dělníků. V září 1938 neměla tvrz ještě plně dokončenou svoji vnitřní výbavu a instalaci a chyběly jí některé důležité součásti (mimo jiné otočná a výsuvná dělostřelecká věž, houfnice, vybavení elektrárny a filtrovny).

 

Vchodový srub 22a Krok

 

Vchodový objekt je situován na odvrácené straně kopce Bouda tak, aby jej nebylo možné ze strany nepřítele pozorovat ani ohrozit přímou palbou. To bylo nutné pro zajištění klidného a plynulého zásobování tvrze, neboť vchod sloužil nejen jako hlavní vstup pro osádku, ale tudy se do tvrze dopravovalo značné množství materiálu, především munice. Výzbroj vchodového srubu sloužila jen k vlastní bezprostřední obraně. Samotný vchod měla uzavírat masivní mřížová vrata a poté dvoje silnostěnná ocelová vrata opatřená střílnami. Za vraty se nachází překladiště, kde se materiál z nákladních vozidel překládal na vozíky úzkorozchodné dráhy a ta jej rozvážela po celém podzemí. Dále vchodový srub obsahuje dvě střelecké místnosti, dopravní kancelář, filtrovnu vzduchu, tři skladiště střeliva, dvě ubikace, dvě místnosti pro radiostanici, stanoviště velitele objektu, WC a umývárnu, sklad proviantu a nářadí.

 

Pěchotní srub 21 Kazi

 

Objekt se skládal ze dvou skladů kulometného střeliva, filtrovny vzduchu, ubikací poddůstojníků a mužstva, skladu ručních granátů a proviantu, stanoviště velitele srubu, dále zde byla místnost telefonisty, umývárna a WC. Srub má nouzový východ chráněný střílnou a ústící do ochranného příkopu pod střílnami. Objekt byl vyzbrojen šesti těžkými kulomety vz. 37 a dvěma lehkými kulomety vz. 26 – zbraně byly zasazeny do střílen a pancéřové kopule a do pancéřového pěchotního zvonu. Objekt byl vybetonován ve dnech 19. až 25. srpna 1937.

 

Pěchotní srub 23 Teta

 

Tento objekt ze sestavy tvrze Bouda má neobvyklé stavební provedení. Jeho výzbroj se nacházela pouze v pancéřových prvcích – dvojice těžkých kulometů v kopuli a lehký kulomet v pěchotním zvonu. Třetí pancéřový zvon měl být pozorovací. Šlo by o hlavní pozorovací základnu tvrze Bouda a důležité pozorovací stanoviště pro pevnostní dělostřelectvo. Srub obsahoval stanoviště velitele objektu, ubikaci pozorovatelů, sklady kulometného střeliva, filtrovnu vzduchu, ubikace poddůstojníků a mužstva, sklad proviantu a nářadí, místnost telefonisty a radiostanice, umývárnu a WC. Objekt byl vybetonován ve dnech 26. července až 2. srpna 1937.

 

Pěchotní srub 24 Kazi

 

Objekt byl mohutný a silně vyzbrojený těžkými a lehkými kulomety. Srub má vlastní východ do terénu, kterým mohly hlídky vycházet ven. V objektu se nacházely dva sklady střeliva, filtrovna, dvě ubikace, sklad proviantu, stanoviště velitele objektu, místnost telefonisty, umývárna a WC. Schodišťová šachta spojující srub s podzemím je hluboká 31 metrů a má 167 schodů. Jde o nejhlubší výtahovou šachtu na tvrzi Bouda. Středem šachty měl jezdit nákladní výtah pro dopravu materiálu. Objekt byl vybetonován ve dnech 8. až 19. července 1937.

 

Dělostřelecká věž 22 Horymír

 

Dělostřelecký objekt tvrze Bouda určený pro výsuvnou a otočnou dělostřeleckou věž měl být hlavní a nejúčinnější zbraní tvrze. V roce 1938 se ve Škodových závodech v Plzni nacházely před dokončením dva první exempláře tohoto velmi složitého zařízení, které představovalo nejvýkonnější zbraň pevnostního systému. Věž měla hmotnost více než 440 tun. Části vyčnívající z objektu byly vyrobeny z vysoce kvalitní pancéřové oceli a měly odolat i nejtěžšímu ostřelování a bombardování. Věž byla vybavena dvojčetem houfnic ráže 10 cm s dostřelem 11 950 metrů a rychlostí střelby 15 až 20 ran za minutu každou hlavní. Věž mohla palbou krýt celé Králické údolí a posilovat palby sousedních tvrzí Adam a Hůrka. Její význam oceníme tehdy, když si uvědomíme, že tento objekt by díky své výzbroji mohl ovládat prostor o celkové rozloze zhruba 448 km2. V roce 1938 byl objekt však ještě bez výzbroje. Největším prostorem objektu je kruhová šachta o hloubce 11 metrů a průměru 7 metrů, kde měla být dělostřelecká věž umístěna. Prostory horního patra objektu sloužily k přípravě střeliva a především jako pohotovostní muniční sklad. Nacházel se zde rovněž vstup do pancéřového zvonu. Ve spodním patře se nacházela filtrovna objektu, ubikace hotovostní obsluhy, sociální zařízení, ubikace velitele a sklady. Třetí podzemní patro má jednu místnost určenou k jímání nábojnic vystřílených granátů. Objekt byl vybetonován ve dnech 22. listopadu až 7. prosince 1937.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: 22a Krok (1-2), 21 Kazi (3-5), 23 Teta (6-9), 24 Libuše (10-13), 22 Horymír (14-17), podzemní chodby (18-20).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz