Železniční přechod Břeclav/Hohenau

Se železničním přechodem Břeclav/Hohenau je spjato vybudování železniční tratě Brno-Vídeň. Tato trať byla první meziměstskou parostrojní železnicí v tehdejší habsburské monarchii a zároveň jedna z mála prvních skutečně dálkových tratí na evropském kontinentě. V březnu roku 1836 bylo uděleno společnosti Kaiser Ferdinands Nordbahn císařské privilegium ke stavbě parostrojní železnice z Vídně do polské Bochnie s odbočkami do Brna, Olomouce a Opavy. V dubnu 1837 byla zahájena stavba tratě mezi Vídní a Břeclaví. Dne 6. června 1839 byl zahájen provoz na trati v úseku Dürnkrut-Břeclav. Snahou projektantů bylo vytvořit provozně dokonalou trať s dlouhými přímými úseky, minimálními sklony a oblouky velkých poloměrů. Celá trať Vídeň-Brno byla zprovozněna 7. července 1839, kdy z Vídně do Brna jely čtyři vlaky. Ve 30. letech 20. století byl úsek vedoucí přes železniční přechod Břeclav/Hohenau zdvojkolejněn.

 

V 50. letech československé pohraničí zabrala Pohraniční stráž. Přes železniční přechod jezdily rychlíky do Vídně a nákladní vlaky, vše za dozoru vojáků. Před železničním přechodem se nacházelo kontrolní stanoviště (nazývané i jako brána do svobody), u kterého se kontrolovaly nákladní vlaky. Kontroly cestujících se prováděly na nádraží v Břeclavi. V roce 1986 byl úsek vedoucí přes železniční přechod elektrifikován.

 

Do současnosti železniční přechod Břeclav/Hohenau až na modernizace koridoru nedoznal změn. Po dvoukolejné elektrifikované trati jezdí osobní a dálkové vlaky. K železničnímu přechodu je osazen hraniční mezník č. X/39-7. Bývalým kontrolním stanovištěm nad železniční tratí prochází turistická cesta.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: kontrolní stanoviště (1), současný stav (2-7, z toho kontrolní stanoviště 7).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz