Turistický přechod Mlaka/Bischofsreut

Turistický přechod Mlaka/Bischofsreut na Šumavě má zajímavou historii. Historii česko-bavorského hraničního mostku u bývalé osady Mlaka lze uchopit do šesti etap. Tyto všechny etapy dokladují i dobové fotografie.

 

První etapou byly pradávné časy, kdy zdejšími pohraničními hvozdy vedla jedna z větví obchodních Zlatých stezek, zde z Prachatic do bavorského Pasova. Tenkrát zde byly neprostupné lesy a podél dnešního hraničního Mechového potoka se táhla bažinatá dolina. V této době netvořil hranici potok, ale široký pás lesa. Pro soumary a osadníky tak byl hranicí les. Pro překonání bažinaté doliny putující lidé používali všechno, co jim při cestě přišlo do ruky – větve, klacky, snad i větší kusy dřeva házeli na bažinatá a jinak podmáčená místa. Ve vrcholné době Zlaté stezky stál u Mechového potoka žulový sloup (tzv. Bischofshut – Biskupský klobouk), který ohraničoval území Pasovského biskupství jež náleželo Bavorsku.

 

Druhou etapou by mohla být zlatá éra prvorepublikové šumavské turistiky. Lidé chodili na výlety, volně překračovali hranice, chodili na nákupy a na návštěvy za sousedy do Bavorska.

 

Další třetí etapa směřuje ke Mnichovské zradě. Píše se 1. říjen 1938 a přes hraniční kamenný mostek u osady Mlaka procházejí vojáci německé 7. pěší divize, která byla součástí VII. armádního sboru. Zabírají české pohraničí.

 

Čtvrtá etapa hraničního kamenného mostku u Českých Žlebů připomíná osvobození Šumavy americkou armádou. Koncem dubna 1945 projíždí most americké vozidlo 56. obrněného ženijního praporu, který byl součástí 11. obrněné divize.

 

Pátá etapa, ve srovnání se třetí etapou, je opět chladná. Po vysídlení německého obyvatelstva z českého pohraničí po 2. světové válce na Šumavě postupně ustává ruch a hraniční mostek s Mechovým potokem začíná rozdělovat východní a západní Evropu. Kamenný mostek je z české strany uzavřen mohutnou závorou a cesta z obou stran hranice je překopána.

 

Šestá etapa je poslední. V roce 1996 vyústila snaha obnovení hraničního přechodu na kamenném mostě. V současnosti opět mostek, pod kterým protéká hraniční Mechový potok, spojuje nejen svobodné státy, ale i starodávnou trasu nejstarší větve Zlaté stezky. Pozůstatky po minulosti jsou mnohé – i dnes hraniční Mechový potok a jeho břeh připomíná bažinatý dolíček, v lese můžeme spatřit pozůstatky obchodní (úvozové) cesty, na pláních zase rozvaliny kamení po usedlostech osady Mlaka (měla 8 domků) a mohutná železná závora s ochrannými zídkami je pozůstatkem obrany Československé republiky ve 30. letech minulého století.

 

Hraniční mostek přes Mechový potok byl původně dřevěný. V roce 1841 byl nahrazen kamenným, který přetrval do současnosti. Původně byl kamenný mostek opatřen horním ohrazením nebo chcete-li zábradlím, to však bylo po 2. světové válce svrženo z mostku do mokřin. K turistickému hraničnímu přechodu Mlaka/Bischofsreut je osazen hraniční mezník č. 5/4C – vyznačuje hranici nepřímo. Nedaleko mostku se nachází historický hraniční kámen s letopočtem 1767.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Zlatá stezka a Biskupský sloup (1), prvorepublikové období (2-3, z toho osada Mlaka 3), zábor pohraničí v roce 1938 (4), osvobození v roce 1945 (5, zdroj: Jan Lakosil / Utajená obrana Šumavy), železná opona (6), současný stav (7-19).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz