Silniční přechod Rozvadov/Waidhaus

V místě dnešního silničního přechodu Rozvadov/Waidhaus stávala kdysi dávno osada Střeble. První zmínka k místu se datuje do 14. století, kdy zde stával hamr k provozu železné huti. Název osady Střeble je zmíněn v 15. století ve smlouvě o prodeji hamru. V 16. století byla na střebelském pozemku vystavěna Kasparem Mayerem zemědělská stavení, starý hamr byl obnoven a později přestavěn na sklárnu. V 80. letech 17. století byla za majitelů rodu Kramerů na střebelském statku zřízena papírna. V 60. letech 18. století zde byl patrně za majitelky Rozálie Schwesingerové vystavěn zámek (vyhořel v roce 1923) a o 20 let později za úspěšného sklářského mistra Františka Kollera byla vybudována brusírna zrcadel s hamrem na cínové fólie, která byla provozována až do poloviny 19. století. Pozdější majitelé statku se již živili pouze zemědělstvím, které bylo prodělečné. V důsledku toho na počátku 20. století byl statek rozprodán malým soukromým zemědělcům. Po tomto prodeji došlo v osadě Střeble k nárůstu obyvatel. Změnami prošla zástavba, kterou zpočátku tvořily hospodářské a technické stavby – tyto byly později přestavěny na obytné zemědělské domy. Novodobí obyvatelé osady zde žili až do konce 2. světové války, po němž byli při odsunu německého obyvatelstva deportováni do Německa.

 

U hraničního mostku, který spojuje Čechy s Bavorskem, stály na české straně u silnice dva objekty. Prvních z nich byl hostinec „Hotel zur Landesgrenze“, jenž byl uveden do provozu v roce 1924. Jednalo se o stavbu ze dvou na sebe přistavěných domů se štítem polopatrové podsklepené konstrukce se sedlovou střechou. Druhým objektem byla novostavba celního úřadu postavená v roce 1936. Před budovou bylo zřízeno až k silniční vozovce vydlážděné místo pro povozy.

 

Osada Střeble, nacházející se u státních hranic, byla v 50. letech 20. století zbourána. Území zabrala Pohraniční stráž. V 60. letech byl zbořen i hostinec stojící u cesty naproti české celnici. Celnice se stala jedinou stavbou Střeble dochovanou do dnešní doby. Silniční přechod Rozvadov/Waidhaus během socialismu fungoval jako přechodové místo mezi východní a západní Evropou. Hraniční přechod se stal poměrně frekventovaným, což mělo za následek, že po roce 1989 byl o kus dál vystavěn (v letech 1994-1997) nový dálniční přechod, který spojil českou dálnici D5 a bavorskou dálnici A6. Až pojedete po dálničním mostě do Bavorska, tak si povšimněte po pravé straně Střebelského rybníku. Silniční přechod Rozvadov/Waidhaus včetně celnice a hraničního mostku prošel řadou rekonstrukcí.

 

Státní hranice v prostoru hraničního přechodu Rozvadov/Waidhaus byla a je vedena Hraničním potokem. Na mostní konstrukci jsou osazeny hraniční mezníky vyznačující hranici nepřímo – na české straně mostu č. VI/1C a na bavorské straně mostu č. 2D.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-4, z toho hraniční přechod 1-3, osada Střeble 4, zdroj 2-4: Karl Heinz Zintl), železná opona (5-10), současný stav (11-20, z toho český mezník 13-14, bavorský mezník 15-16, celnice 19, dálniční přechod 20).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz