Třístoličník

Třístoličník je česko-bavorská hraniční hora na Šumavě. Vrcholové partie Třístoličníku se rozkládají v nadmořských výškách přes 1 300 metrů a jsou tvořeny zaobleným hřbetem protáhlým od severu na jih v délce 500 metrů s četnými žulovými skalními útvary, které vznikly zvětráváním. Třístoličník byl nazýván i jako Třízubec. Svoje jméno dostal podle skály, která má na vrcholu tři vysekaná sedátka – podle pověsti na stolicích sedávali panovníci Čech, Bavorska a Rakous. Každé sedátko bylo na území příslušné země. Až do roku 1765 se na Třízubci nacházelo trojmezí Čech, Bavorska a Rakous. Okolo roku 1765 byly v důsledku tereziánských změn provedeny nové rozhraničovací práce a omezníkování hranice – trojmezí bylo posunuto mezi významné vrcholy Třístoličník a Plechý, patrně se tak stalo k upevňování přátelství a dobrých sousedských vztahů mezi Čechami, Bavorskem a Rakousy. Skála s královskými stoličkami je zároveň jižním vedlejším vrcholem Třístoličníku v nadmořské výšce 1 311 metrů. Na vyhlídkovou skálu se stoupá po kamenných schodech.

 

Pod vyhlídkovou skálou s královskými stoličkami se nachází ohbí státní hranice – hraniční čára se v historickém hraničním mezníku č. 14 prudce stáčí ze severovýchodu na jihovýchod. Vrcholová partie českého území Třístoličníku je promítnuta do nadmořské výšky 1 302 metrů. Letopočet 1844 na mezníku upomíná na definitivní ustálení česko-bavorské hranice – byly vyřešeny sporné hraniční otázky a v některých místech byla hranice osázena novými mezníky. Mezi Čechami a Bavorskem byla uzavřena v červnu roku 1862 hraniční smlouva a její přílohou byly hraniční protokoly z let 1845, 1846 a 1849. Původní nápisy na mezníku K BÖHMEN (Království české) a K BAYERN (Královský bavorské) však po vzniku Československé republiky, při rozhraničovacích pracích ve 20. a 30. letech, zmizely, a namísto nich byly vytesány iniciály obou republik.

 

Maximální nadmořské výšky 1 333 metrů dosahuje severní vrchol Třístoličníku Hochstein. Je jím vyhlídková skála s křížem. Pod skálou se nachází kaple Johanna Nepomuka Neumanna – tomuto biskupovi, českému rodákovi a prvnímu severoamerickému světci je zasvěcena. Kaple vznikla v roce 1980.

 

U jižního vrcholu (tj. u státní hranice) se nachází horská chata Berggasthof Dreisessel. Původní horská bouda tu stála již od roku 1888. Z německé strany vede k chatě silnice. Naproti německé chatě stával domek, kterým procházela státní hranice (mezi hraničními mezníky č. 13/15-0/1 a 13/15-0/2). Hraniční bouda tady stála od roku 1907 a v období prvorepublikové turistiky sloužila jako turistická útulna. Ještě v 90. letech zde měli Němci prodejnu suvenýrů. Hraniční bouda v roce 2016 vyhořela. Třístoličník je zároveň turistickým hraničním přechodem.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-8), válečné období (9), železná opona (10-13), současný stav (14-33, z toho jižní vrchol 15-29, severní vrchol 30-33).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz