Strážci poválečných hranic

Po 2. světové válce se Evropa rozdělila na východ a západ a část československé státní hranice se stala neprostupnou. Podél západních a jižních československých hranic byla později vztyčena železná opona. Specifická byla situace v poválečných letech (ve druhé polovině 40. let), kdy na naše území a zpět pronikali ozbrojení agenti a zločinci s cílem organizovaných vražd, sabotáží a páchání škod různého typu.

 

Ve druhé polovině 40. let střežily naše hranice útvary prozatímního charakteru – Pohotovostní pluk Národní bezpečnosti a pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Tyto jednotky nemohly na hranicích působit dlouho. Měli malé zkušenosti s ochranou státních hranic, nedisponovali požadovaným výcvikem, materiální zabezpečení útvarů včetně techniky bylo zastaralé a bylo jich jednoduše málo.

 

Pohotovostní pluk 1 Národní bezpečnosti působil na hranicích od května 1945 do června 1946. V roce 1948 byl přijat zákon č. 275/1948 Sb., kterým se přenesla působnost Finanční stráže v pohraničních oblastech na pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti. Je třeba dodat, že příslušníci Sboru národní bezpečnosti střežili hranice již od roku 1946. Hlavním úkolem pohraničních esenbáků bylo ochránit hranici (zejména s Bavorskem) před špiony a diverzanty, kteří pronikali na naše území nebo naopak.  

 

Na přelomu 40. a 50. let se začal formovat profesionální sbor k ochraně a ostraze západních a jižních státních hranic, Pohraniční stráž.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: strážci poválečných hranic u hranic s Bavorskem (1-2), příslušníci pohraničního útvaru SNB Vchynice-Tetov (3-4).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz