O autorovi a webu

Jsem narozen ve znamení Býka roku 1984 v Bruntále a v současné době žiji v Prostějově.

 

Již od dětství mě na rodinných dovolených, táborech a výletech přitahovaly oblasti, ve kterých je vedena státní hranice. A to bylo něco, když byl na dohled hraniční kámen. Až během vysokoškolských studií jsem se o teorii státních hranic dozvěděl více, a to díky učiteli Dr. Sovinskému, který napsal knihu o československých a českých státních hranicích. Státním hranicím a turistice kolem nich jsem se naplno začal věnovat od roku 2012. V letech 2013-2015 jsem provozoval blog o státních hranicích a pohraniční turistice, nicméně problematika mého zájmu je natolik odborná a rozpínající se, že jsem v dubnu 2016 spustil plnohodnotný web. Při toulkách v pohraničí se rád vracím na milovanou Šumavu a kraj okolo Modravy - v únoru 2016 jsem spustil web o Modravsku a v září 2016 tento web vydal v knižní podobě.

 

Web o státních hranicích a pohraniční turistice je rozdělen na dvě menu. Svislé menu je tvořeno klíčovými vývojovými etapami našich hranic, které byly upraveny rozhodnutími panovníků, mírovými smlouvami a hraničními statuty. V konkrétní rovině se jedná o zemské hranice království, prvorepublikové československé hranice, okleštěné protektorátní hranice, socialistické československé hranice a současné státní hranice České republiky. Vodorovné menu se zabývá teorií a správou státních hranic, ochranou státních hranic, pohraniční turistikou s rozborem pohraničních lokalit, ryze autorskou činností jsou pak projekty, příspěvky a komentáře věnující se tématu. Web je doplněn o bohatou obrazovou galerii, která je tvořena archivními snímky a obrázky autora pořízenými v terénu.   

 

Web obsahuje základní informace o státních hranicích. Podrobný výklad je obsažen v knize o státních hranicích, která vyšla v prosinci 2016. Co se pohraniční turistiky týče, tak od roku 2017 jsou postupně zpracovávány na web jednotlivé pohraniční lokality, které mám již prochozeny. Později se snad i pohraniční turistice dostane knižního zpracování.

 

Zájem okolo státních hranic a s tím spjatá turistika je celoživotní  a kolektivní záležitostí. Jsou vítáni všichni příznivci této činnosti. Zájemci mají možnost se na cokoliv zeptat.

 

Ve vší úctě bych chtěl poděkovat všem, kdo mi poskytli cenné informace nebo přispěli textovým či obrazovým materiálem. Zvláštní poděkování patří moderním odborníkům na státní hranice Čeňkovi M. Kadlecovi a Jaroslavu Sovinskému, bez nichž by tento web nevznikl.

 

Mgr. Zdeněk Šmída, DiS.

zdenek.smida@email.cz

 

 

Aktivity na webu

 

Web - Modravské pláně a Modravsko

 

Facebook (komunity): Šumava - Modravské pláně , Rychlebské hory a Králický Sněžník

 

Facebook (skupiny): Pohraničí a státní hranice , Šumavská Pohraniční stráž – 7. bPS Sušice a 10. bPS Volary

 

Publikační činnost

 

Zdeněk Šmída. Šumava - Modravské pláně. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 326 s. ISBN 978-80-263-1066-2.

 

Zdeněk Šmída. Vývoj českých státních hranic. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2016. 232 s. ISBN 978-80-7373-131-1.

 

Zdeněk Šmída. Z historie 10. brigády Pohraniční stráže Volary. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2017. 224 s. ISBN 978-80-7373-140-3. 

 

Zdeněk Šmída. Vývoj hranice na Šumavě : pohraniční hvozdy a bažiny, kde se utvářelo česko-bavorské pomezí. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, str. 28-29. ISSN 0862-5166.

 

Zdeněk Šmída. Na Javoří Pile bývalo rušno : tajemné místo, kde se psala historie Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2016, str. 30-31. ISSN 0862-5166.

 

Zdeněk Šmída. Trojmezní kámen pod Plechým a jeho osudy. Lipensko, čtvrtletník Turistického spolku Lipenska, zima 2016, str. 76-77. ISSN 2533-4514.

 

Zdeněk Šmída. Reliktní hranice na Šumavě : tiší svědkové z kamene. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2017, příloha - Šumavská mozkovka 2016, str. 4-5. ISSN 0862-5166.

 

1. místo v soutěži Šumavská mozkovka 2016 / 25. a 26. květen 2017 na Debrníku a Rovině

 

Zdeněk Šmída. Od hraničního pásu ke hraniční čáře. Geodetický a kartografický obzor, měsíčník Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, květen 2017, str. 105-106. ISSN 1805-7446.

 

Zdeněk Šmída. O jedné šumavské pile u hraničních potoků : na pomezí dvou českých obcí, dvou potoků, dvou států. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2017, str. 20-21. ISSN 0862-5166.

 

  

AUTOROVA GALERIE Z TERÉNU

 

Seznam použitých zdrojů

Základní publikace v knižní podobě

 

Hry o hranice. Čeněk M. Kadlec. Rok vydání: 2001

 

Státní hranice Československa a České republiky. Jaroslav Sovinský. Rok vydání: 2005

 

Ostatní zdroje a obrazové materiály

 

Díla s tématikou teorie a správy státních hranic (autoři Karel Hartl, Eduard Jelínek, Ondřej Krčmář, Augustin Semerád a další), díla s tématikou ochrany státních hranic (autoři Jaroslav Beneš, Jan Lakosil, Tomáš Šetina, Petr Voborník a další), díla s tématikou cílů a zajímavostí pohraniční turistiky, učebnice ústavního práva a mezinárodního práva, metodické brožury, články, právní předpisy a ostatní prameny ve formě dokumentů, map, pomůcek a webových odkazů.

 

Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz